Osnovna šola Radeče

DOBRODOŠLI NA SPLETNIH STRANEH
JZ OŠ MARJANA NEMCA RADEČE!

Osnovna šola Radeče

Aktualna obvestila

Novi seznami šolskih potrebščin za šolsko leto 2017-2018

na povezavi

Preberite si

AKTUALNA OBVESTILA ŠOLE

AKTUALNA OBVESTILA VRTCA

ŠOLSKI PARLAMENT

RAZNO

 

 

 

 

 

 

 

 Spletno stran šole ureja: Alenka Gros

Šola v naravi 2017/18Tretji predmet na NPZ za devetošolce v šolskem letu 2017-18 je KEMIJA.

Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prva zaposlitev - dejavnosti

 

 

 

  

 

 

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.