Osnovna šola Radeče

DOBRODOŠLI NA SPLETNIH STRANEH
JZ OŠ MARJANA NEMCA RADEČE!

Osnovna šola Radeče

Aktualna obvestila

Novi seznami šolskih potrebščin za šolsko leto 2017-2018

na povezavi

Preberite si

AKTUALNA OBVESTILA ŠOLE

AKTUALNA OBVESTILA VRTCA

ŠOLSKI PARLAMENT

RAZNO

 

 

 

 

 

 

 

 Spletno stran šole ureja: Alenka Gros

ODGOVORNO S HRANO

Anketa za UČENCE TREJE TRIADE (7., 8. in 9. razred): https://www.1ka.si/a/130899

Anketa za STARŠE: https://www.1ka.si/a/130945

Rezultati ankete o prehrani

učenci, starši

Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prva zaposlitev - dejavnosti

Šolski spletni časopis ČVEKE

 

 

 

  

 

 

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.