Knjižnica

Vsak učenec naše šole je tudi uporabnik šolske knjižnice. Šolska knjižnica ima svoj Poslovnik in pravila obnašanja.

Delovni čas

Delovni čas šolske knjižnice je od 7.00 do 14.00. Za izposojo knjižničnega gradiva učencem je knjižnica odprta vse dni v tednu: zjutraj od 7.00 do 8.20 in popoldan od 11.50 do 14.00.

Ob sredah zjutraj je knjižnica zaprta!

Knjižničar: Jože Dobovšek

Izposoja

Šolska knjižnica deluje vsak dan po urniku.

V knjižnici so učencem na voljo leposlovne in strokovne knjige ter periodične publikacije. Gradivo si lahko učenci izposodijo na dom za 14 dni z možnostjo podaljšanja za dodatnih 14 dni v dogovoru s knjižničarjem. V šolski knjižnici je tudi čitalnica, ki je dovolj prostorna in svetla, da ob ustrezni literaturi nudi prostor za prijetno preživljanje prostega časa.

Šolska knjižnica ima urejen informacijsko-komunikacijski kotiček z dvema računalnikoma, kjer lahko učenci pod nadzorom knjižničarja samostojno iščejo podatke in odkrivajo nova znanja.

Za kakršnokoli pomoč in informacije se lahko tako učenci kot učitelji obrnejo na knjižničarja, ki skrbi za nemoteno delovanje šolske knjižnice ter svetuje pri izbiri strokovne in leposlovne literature.

V šolski knjižnici si učenci in učitelji lahko ogledajo različne tematske razstave, ki jih pripravi knjižničar, ter izkoristijo prostor tudi za izvajanje pouka z uporabo multimedijskih vsebin, saj je v šolski knjižnici na voljo tako TV z DVD in VHS predvajalnikom kot interaktivni projektor z možnostjo dostopa na svetovni splet.

Učbeniški sklad

Vsako leto si lahko učenci, s predhodnim soglasjem staršev, izposodijo učbeniški komplet, ki ga uporabljajo celotno šolsko leto, v skladu s Pravilnikom o učbeniškem skladu.

Vsi učbeniki morajo biti ob vračilu čisti (zunaj in znotraj). Saj veste: poradirajte, kar ste med letom napisali, označili, obkrožili, podčrtali ... Ne pozabite izbrisati svojega imena! Platnice učbenikov očistite s kapljico detergenta in vlažno krpo ter do suhega obrišite s papirnato brisačko. Če ste ovili učbenike, te ovitke snemite.

Seznami šolskih potrebščin in naročilnic učbenikih kompletov za posamezni razred za šol. leto 2018/2019

1. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

2. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

3. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

4. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

5. razred - potrebščine in naročilnica

6. razred - potrebščine in naročilnica

7. razred - potrebščine in naročilnica

8. razred - potrebščine in naročilnica

9. razred - potrebščine in naročilnica