Knjižnica

Knjižnica je namenjena vsem učencem in zaposlenim naše šole.

Delovni čas šolske knjižnice je od 7.00 do 14.00.

Za izposojo knjižničnega gradiva učencem je knjižnica  odprta ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih zjutraj od 7.00 do 8.20 in popoldan od 11.50 do 14.00 ter ob sredah od 11.50 do 14.00.        Ob sredah zjutraj je knjižnica zaprta.

Učencem so na voljo leposlovne in strokovne knjige ter serijske publikacije. Gradivo si lahko izposodijo na dom za 14 dni z možnostjo podaljšanja za 7 dni. Referenčnega gradiva (leksikoni, enciklopedije in slovarji) ter serijskih publikacij si ne morejo izposoditi na dom, ampak jih lahko uporabljajo v čitalnici, ki je del knjižnice. V čitalnici je tudi prostor za druženje, učenje, pisanje domačih nalog in tutorstvo.

Pred knjižnico je bralni kotiček, ki je namenjen tihemu branju in mirnemu druženju.

 

Šolska knjižnica ima urejen informacijsko-komunikacijski kotiček s tremi računalniki, kjer lahko učenci pod nadzorom knjižničarke samostojno iščejo podatke, odkrivajo nova znanja, pišejo seminarske naloge in iščejo gradiva v računalniškem katalogu s pomočjo sistema COBISS.

Učbeniški sklad

Učenci si lahko izposodijo učbeniški komplet, ki ga uporabljajo celotno šolsko leto v skladu s Pravilnikom o učbeniškem skladu. Učbenike na začetku šolskega leta ovijejo in podpišejo. Na koncu šolskega leta vrnejo nepoškodovane, iz katerih predhodno odstranijo svoje ovitke in poradirajo, kar so med šolskim letom označili. Za poškodovane in izgubljene učbenike se zaračuna odškodnina v skladu s Pravilnikom o učbeniškem skladu.

Seznami šolskih potrebščin in naročilnic učbenikih kompletov za posamezni razred za šol. leto 2019/2020

1. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

2. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

3. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

4. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

5. razred - potrebščine in naročilnica

6. razred - potrebščine in naročilnica

7. razred - potrebščine in naročilnica

8. razred - potrebščine in naročilnica

9. razred - potrebščine in naročilnica