Knjižnica

Vsak učenec naše šole je tudi uporabnik šolske knjižnice. Šolska knjižnica ima svoj Poslovnik in pravila obnašanja.

Delovni čas

Delovni čas šolske knjižnice je od 7.00 do 14.00. Za izposojo knjižničnega gradiva učencem je knjižnica odprta ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih zjutraj od 7.00 do 8.20 in popoldan od 11.50 do 14.00 ter ob sredah od 11.50 do 14.00.

Ob sredah zjutraj je knjižnica zaprta!

Knjižničarka: Joža Jeran

Izposoja

Šolska knjižnica deluje vsak dan po urniku.

V knjižnici so učencem na voljo leposlovne in strokovne knjige ter serijske publikacije. Gradivo si lahko učenci izposodijo na dom za 14 dni z možnostjo podaljšanja za 7 dni v dogovoru s knjižničarko. V šolski knjižnici je tudi čitalnica, ki je dovolj prostorna in svetla, da ob ustrezni literaturi nudi prostor za preživljanje prostega časa.

Šolska knjižnica ima urejen informacijsko-komunikacijski kotiček z dvema računalnikoma, kjer lahko učenci pod nadzorom knjižničarke samostojno iščejo podatke in odkrivajo nova znanja.

Za pomoč in informacije se lahko učenci in zaposleni obrnejo na knjižničarko, ki skrbi za nemoteno delovanje šolske knjižnice, izvaja ure knjižnično-informacijskega znanja v vseh oddelkih ter svetuje pri izbiri strokovne in leposlovne literature.

V šolski knjižnici si lahko učenci in zaposleni preko leta ogledajo različne tematske predstave, ki jih pripravi knjižničarka ter prostor izkoristijo tudi z izvajanje pouka z uporabo multimedijskih vsebin. V knjižnici je na voljo tudi interaktivni projektor z možnostjo dostopa na svetovni splet.

Učbeniški sklad

Vsako leto si lahko učenci, s predhodnim soglasjem staršev, izposodijo učbeniški komplet, ki ga uporabljajo celotno šolsko leto, v skladu s Pravilnikom o učbeniškem skladu.

Vsako leto si lahko učenci izposodite učbeniški komplet, ki ga uporabljate celotno šolsko leto, v skladu s Pravilnikom o učbeniškem skladu. Učbenike na koncu leta vrnete. Biti morajo nepoškodovani, zradirajte, kar ste med šolskim letom zapisali, obkrožili, podčrtali … Iz učbenikov tudi odstranite svoje ovitke.

Seznami šolskih potrebščin in naročilnic učbenikih kompletov za posamezni razred za šol. leto 2018/2019

1. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

2. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

3. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

4. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

5. razred - potrebščine in naročilnica

6. razred - potrebščine in naročilnica

7. razred - potrebščine in naročilnica

8. razred - potrebščine in naročilnica

9. razred - potrebščine in naročilnica