Knjižnica

Vsak učenec naše šole je tudi uporabnik šolske knjižnice. Šolska knjižnica ima svoj Poslovnik in pravila obnašanja.

Delovni čas

Delovni čas šolske knjižnice je od 7.15 do 14.15, za izposojo knjižničnega gradiva učencem pa je knjižnica odprta vse dni v tednu od 7.15 do 8.00 in od 11.45 do 14.15.

Knjižničar: Jože Dobovšek

Izposoja

Vsak učenec in učitelj naše šole je tudi uporabnik šolske knjižnice. Šolska knjižnica deluje vsak dan po urniku.

V knjižnici so učencem na voljo leposlovne in strokovne knjige ter periodične publikacije. Gradivo si lahko učenci izposodijo na dom za 14 dni z možnostjo podaljšanja za 7 dni v dogovoru s knjižničarko. V šolski knjižnici je tudi čitalnica, ki je dovolj prostorna in svetla, da ob ustrezni literaturi nudi prostor za preživljanje prostega časa.

Šolska knjižnica ima urejen informacijsko-komunikacijski kotiček z dvema računalnikoma, kjer lahko učenci pod nadzorom knjižničark samostojno iščejo podatke in odkrivajo nova znanja.

Za kakršnokoli pomoč in informacije se lahko tako učenci kot učitelji obrnejo na kjižničarja, ki skrbi za nemoteno delovanje šolske knjižnice, izvaja ure knjižnično-informacijskega znanja v vseh oddelkih ter svetuje pri izbiri strokovne in leposlovne literature.

V šolski knjižnici si učenci in učitelji lahko ogledajo različne tematske razstave, ki jih pripravi knjižničark, ter izkoristijo prostor tudi za izvajanje pouka z uporabo multimedijskih vsebin, saj je v šolski knjižnici na voljo tako TV z DVD in VHS predvajalnikom kot interaktivni projektor z možnostjo dostopa na svetovni splet.

Spletni dnevnik šolske knjižnice

Vse aktivnosti, ki se izvajajo v šolski knjižnici, lahko spremljate tudi preko spletnega dnevnika šolske knjižnice.

Učbeniški sklad

Vsako leto si lahko učenci, s predhodnim soglasjem staršev, izposodijo učbeniški komplet, ki ga uporabljajo celotno šolsko leto, v skladu s Pravilnikom o učbeniškem skladu.

Vsi učbeniki morajo biti čisti (zunaj in znotraj). Saj veste: poradirajte, kar ste med letom napisali, označili, obkrožili, podčrtali ... Ne pozabite izbrisati svojega imena! Platnice učbenikov očistite s kapljico detergenta in vlažno krpo ter do suhega obrišite s papirnato brisačko. Če ste pomotoma še enkrat ovili učbenike (vsi učbeniki so namreč oviti), te ovitke snemite.

Seznami šolskih potrebščin in naročilnic učbenikih kompletov za posamezni razred za šol. leto 2017/2018

1. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

2. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

3. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

4. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

5. razred - potrebščine in naročilnica

6. razred - potrebščine in naročilnica

7. razred - potrebščine in naročilnica

8. razred - potrebščine in naročilnica

9. razred - potrebščine in naročilnica