NPZ

V začetku maja učenci 6. razreda opravljajo nacionalne preizkuse znanja iz matematike, slovenščine in angleščine, učenci 9. razreda pa iz matematike, slovenščine in 3. predmeta. Za učence 6. razreda in 9. razreda je opravljanje NPZ obvezno in le v rednem roku.

Učenci 9. razreda bodo o tretjem predmetu, iz katerega bodo opravljali NPZ, obveščeni v mesecu septembru.

Dosežki NPZ so za šolo dodatna informacija o znanju učencev in hkrati smernice za kakovostnejše poučevanje in učenje.

Vse  potrebne informacije najdete na spletnih straneh: http://eric.ric.si  in  http://www.ric.si

 

KOLEDAR               NAVODILA ZA IZVEDBO

Datumi NPZ

na povezavi

Predmet

slovenščina

matematika

3. predmet za 9. r in angleščina za 6. r

Datum za 6. in 9. razred

 4. 5. 2021

 6. 5. 2021

 10. 5. 2021

Tretji predmet za devetošolce

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljena izbira tretjega predmeta za devetošolce za NPZ, ki je v šolskem letu 2020-2021 za našo šolo ŠPORT.