Odgovorno s hrano

Hrana je potreba, užitek, hrana je stvar osebnega in kulturnega izbora.

V Evropi redko pomislimo na to, da je hrana tudi človekova pravica in velik svetovni problem. Svetovno prebivalstvo hitro narašča in do leta 2050 bomo na našem planetu morali nahraniti trikrat več ljudi kot pred stotimi leti. Naš izbor hrane ima neposreden ali posreden vpliv na podnebje, na uporabo naravnih virov kot sta voda in zemlja, na zmožnost ljudi, da se lahko nahranijo in živijo dostojno življenje doma in po svetu.

Odgovorno s hrano! (We Eat Responsibly!) je mednarodni projekt, v katerem poleg slovenskih ekošol sodelujejo tudi ekošole iz osmih partnerskih držav: Bolgarije, Češke, Hrvaške, Latvije, Malte, Poljske, Romunije in Slovaške.

Projekt Odgovorno s hrano! je eden prvih poskusov EU, ki bo obravnaval ključna vprašanja porabe hrane v šolskih programih. Skozi akcijsko usmerjeno pedagoško metodologijo in preko metodologije sedmih korakov bodo mladi razvijali kritično mišljenje, znanje in usposobljenost, da postanejo globalni državljani, in da sprejmejo nove vedenjske vzorce na področju pre(hrane).

 

Ali poznate pravilne odgovore na spodnja vprašanja?
1. Kolikšna je povprečna poraba mesa na osebo v Sloveniji?
a) 42 kg                             b) 64 kg                                 c) 88 kg
2. Kolikšna je povprečna poraba mesa na osebo v Indiji?
a) 5,2 kg                            b) 18,2 kg                             c) 28,2 kg
3. Koliko ljudi nahranimo v enem letu, če na enem hektarju  zemlje vzgajamo govedo?
a) 1 človeka                      b) 3 ljudi                                               c) 6 ljudi
4. Koliko ljudi nahranimo v enem letu, če na enem hektarju zemlje pridelujemo krompir?
a) 10 ljudi                         b)20 ljudi                              c)30 ljudi
5. Kolikšno  razdaljo v kilometrih prepotujejo banane iz Costa Rica?
a) 6000 km                       b) 10000 km                        c)14000 km
6. Katera postavka ima največji ogljični odtis?
a)  proizvodnja in predelava          b)embalaža           c)prevoz
7. Koliko odstotkov predelanih živil, vsebuje palmino olje?
a) 20 odstotkov               b)50 odstotkov    c) 80 odstotkov
8. Kolikšen obseg predstavljajo skupna zemljišča, za proizvodnjo palminovega olja na svetu:
a) 1/2 Slovenije               b)3-kratnik Slovenije          b) 6-kratnik Slovenije
9. Kolikšen je odpadek hrane na svetu?
a) petina vse proizvodnje hrane b) ena tretjina vse proizvodnje hrane  c) polovica vse proizvodnje hrane
10. Na svetu obstaja 30.000 različnih rastlin. Koliko različnih vrst jih običajno uporabljamo v prehrani?
a) 30 vrst          b) 300 vrst          c) 3000 vrst

 

Lokalni dobavitelji

Predstavitev na sejmu Altermed v Celju

Zelo uspešni na predstavitvi Altermed

Zlati radeški učenci na Altermedu 2017  (objavljeno na spletnih straneh Lokalno.si, Posavski obzornik in E-posavje)
 
http://eko-generacija.org/ (ekogeneracija)
 
FILMČEK

 

Vodja: Maja Trobiš