Bralna pismenost

Kako lepo je potovati v nepredvidljivi, a varen svet domišljije.

 

OPOLNOMOČENJE UČENCEV Z IZBOLJŠANJEM BRALNE PISMENOSTI IN DOSTOPA DO ZNANJA

Naša šola in vrtec sta v šolskih letih 2011/12 in 2012/13 skupaj sodelovala v razvojnem projektu, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo in je financiran s sredstvi Evropske Unije iz Evropskega socialnega sklada in sredstev Ministrstva za šolstvo in šport, ki se je zaklučil v začetku šolskega leta 2013/2014.

Osnovni namen projekta je prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti in izboljšanju dostopa do kakovostnega izobraževanja (predvsem k integraciji učinkovitih didaktičnih strategij za doseganje višjih ravni bralne pismenosti v okviru formalnega izobraževanja) ter prispevati k uresničevanju nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti.

Projekt je razdeljen na dva sklopa:

  • opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti – razvoj pedagoških strategij
  • dvig kulturnega in socialnega kapitala.

Z vključitvijo v ta razvojni projekt, ki ga na kratko imenujemo Bralna pismenost, nameravamo v učni proces znotraj formalnega izobraževanja z vzajemnim učenjem  integrirati učinkovite strategije za doseganje višjih ravni bralne pismenosti, posredno prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti in izboljšati kakovost tako bralne vzgoje, izobraževanja kot osmisliti pomen vseživljenjskega učenja. Vzajemno pričakujemo dvig kulturnega in socialnega kapitala.

Aktivnosti v šolskem letu 2018-2019

Še vedno nadaljujemo z različnimi aktivnostmi za:

  • doseganje višjih ravni bralne pismenosti vseh učencev (obvladovanje bralnih učnih strategij, različnih jezikovnih zmožnosti, kritično branje itn.)
  • izvajanje diferenciranih in individualiziranih strategij za izboljševanje ravni bralne pismenosti (kompenzacija učnih primanjkljajev);
  • izboljšanje motivacije za branje in učenje;

Vodja projekta: Jožica Jeran