Bralna pismenost

Kako lepo je potovati v nepredvidljivi, a varen svet domišljije.

 

OPOLNOMOČENJE UČENCEV Z IZBOLJŠANJEM BRALNE PISMENOSTI IN DOSTOPA DO ZNANJA

Naša šola in vrtec sta v šolskih letih 2011/12 in 2012/13 skupaj sodelovala v razvojnem projektu, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo in je financiran s sredstvi Evropske Unije iz Evropskega socialnega sklada in sredstev Ministrstva za šolstvo in šport, ki se je zaključil v začetku šolskega leta 2013/2014.

Osnovni namen projekta je prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti in izboljšanju dostopa do kakovostnega izobraževanja (predvsem k integraciji učinkovitih didaktičnih strategij za doseganje višjih ravni bralne pismenosti v okviru formalnega izobraževanja) ter prispevati k uresničevanju nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti.

Projekt je razdeljen na dva sklopa:

  • opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti – razvoj pedagoških strategij
  • dvig kulturnega in socialnega kapitala.

Z vključitvijo v ta razvojni projekt, ki ga na kratko imenujemo Bralna pismenost, nameravamo v učni proces znotraj formalnega izobraževanja z vzajemnim učenjem  integrirati učinkovite strategije za doseganje višjih ravni bralne pismenosti, posredno prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti in izboljšati kakovost tako bralne vzgoje, izobraževanja kot osmisliti pomen vseživljenjskega učenja. Vzajemno pričakujemo dvig kulturnega in socialnega kapitala.

Aktivnosti v šolskem letu 2019-2020

Na šoli že več let vodimo aktivnosti za dvig bralne pismenosti in s tem bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Vsi strokovni delavci si z različnimi dejavnostmi prizadevamo pri učencih vzbuditi interes za branje, razumevanje prebranega in kritični odnos do besedil. Želeli bi dvigniti raven funkcionalne pismenosti in med učenci vzbuditi veselje do branja. Učence vseh razredov spodbujamo, da berejo tudi knjige za bralno značko, za učence od 6. do 9. razreda pa bomo organizirali noč branja.

Zavedamo se, da boljše bralno razumevanje omogoča lažje učenje, večjo samostojnost in boljšo dostopnost do različnih informacij.

Koordinatorka: Joža Jeran