EKO ŽIVIMO

S šolskim letom 2018/19 nismo več pod okriljem Ekošole, saj je ta projekt postal način življenja naše šole. Večino dejavnosti na centralni in PŠ Svibno bomo izvajali še naprej (zbiralne in čistilne akcije, likovna ustvarjanja iz naravnih in odpadnih materialov, varčevanje z energijo, skrb za zeliščni vrt in visoke grede, skrb za ptice in žuželke), sodelovali pri Slovenskem tradicionalnem zajtrku, brali knjige z ekološko vsebino, čistili okolico šole in spremljali mesečno porabo vode in električne energije, sadili generacijska drevesa, uživali lokalno pridelano hrano, ločevali odpadke in skrbeli za dobro in zdravo počutje vseh na šoli. Dvakrat letno ali po potrebi bomo zbrali, uredili in poročali o poteku in uspešnosti dejavnosti.

EKOKOTIČEK

 

Koordinatorke: Vijoleta Ernestl, Jožica Kaluža, Darja Žonta Kozinc.

DEJAVNOSTI v letu 2019-2020