EKO ŽIVIMO

V program Ekošola kot način življenja smo bili vključeni od šolskega leta 1998/99. Od takrat smo delavci šole z učenci sodelovali v različnih projektih, kvizih, akcijah in natečajih. Vsako leto smo prejeli vsaj eno priznanje in se uvrstili med najbolj uspešne eko izvajalce projektov ali natečajev. Učencem smo skozi vsa ta leta privzgojiti ekološko občutljivost in čut do okolja, hrane in naravnih virov, zato so učenci vse te dejavnosti ponotranjili in jih ni potrebno več spodbujati ali spomniti o ločevanju odpadkov, ugašanju luči, zapiranju pip in ostalih dejavnosti povezanih z ekološkim načinom življenja. Preko dejavnosti so spoznavali, da je zaradi skrbi za planet njihovo življenje kvalitetnejše.


V preteklem šolskem letu so učenci OPB pobirali odpadke v okolici šole, vsi učenci in učitelji šole pa smo sodelovali pri vseslovenski čistilni akciji na delovno soboto, prvošolci so sadili generacijsko drevo, učenci vrtnarskega krožka so urejali visoke grede in zeliščna korita. Uživali smo lokalno pridelano hrano, veliko sodelovali z lokalno skupnostjo, z različnimi društvi, na prireditvah in dogodkih povezanih z naravo in skrbjo za naravo ter ohranjanjem naravne in kulturne dediščine. Učenci so za izdelavo različnih likovnih in tehničnih izdelkov uporabljali odslužene predmete, naravne materiale, po načelu »Iz starega novo«.
Na sejmu Altermed smo na stojnico postavili na ogled eko izdelke iz koruze, ličkanja in polente in ponovno prejeli zlato priznanje.


S šolskim letom 2018/19 ne bomo več pod okriljem Ekošole, saj je ta projekt postal način življenja naše šole. Večino dejavnosti na centralni in PŠ Svibno bomo izvajali še naprej (zbiralne in čistilne akcije, likovna ustvarjanja iz naravnih in odpadnih materialov, varčevanje z energijo, skrb za zeliščni vrt in visoke grede, skrb za ptice in žuželke), sodelovali pri Slovenskem tradicionalnem zajtrku, brali knjige z ekološko vsebino, čistili okolico šole in spremljali mesečno porabo vode in električne energije, sadili generacijska drevesa, uživali lokalno pridelano hrano, ločevali odpadke in skrbeli za dobro in zdravo počutje vseh na šoli. Dvakrat letno ali po potrebi bomo zbrali, uredili in poročali o poteku in uspešnosti dejavnosti. Nap slogan bo od sedaj naprej EKOŽIVIMO.

Ekokoordinatorke: Jožica Kaluža, Vijoleta Ernestl, Darja Žonta Kozinc

DEJAVNOSTI

Čiščenje igrišča, marec 2019, OPB 5
 

ČISTIMO OKOLICO ŠOLE

ZBIRAMO STAR PAPIR