Kulturna šola

Učenci in strokovni delavci šole smo se januarja prijavili na razpis JSKD Ljubljana. Zbrali in popisali smo vse glasbene, gledališke in plesne nastope, likovne in literarne dosežke v zadnjih treh letih. Ves material smo poslali v Ljubljano, kjer je komisija javnega sklada na podlagi dokumentacije ugotovila, da izpolnjujemo pogoje za naziv: Kulturna šola 2012–2015.

V petek, 1. junija 2012, smo se udeležili podelitve, ki je potekala na POŠ VAČE pri Litiji. Veliko težav smo imeli, ker smo izmed vseh učencev na šoli morali izbrati majhno skupino učencev, ki nas je zastopala na VAČAH. Ob tej priložnosti smo dobili tudi novo zastavo, ki bo poslej krasila našo šolo.

logo-kulturna sola

Naziv Kulturna šola smo prvič dobili za dobo od leta 2012 do 2015. V tem času smo kulturno ustvarjali, se udejstvovali na šolskih in izven šolskih prireditvah.

Številni kulturni dogodki, ki jih pripravijo učenci naše šole skupaj s svojimi mentorji so zajeti v projekt, imenovan Kulturna šola. Letni koncert vseh pevskih zborov, ki delujejo na naši šoli, valeta, različni likovni in literarni natečaji, gledališki abonma, obeležitve državnih praznikov, sodelovanje na državnih proslavah v okviru lokalne skupnosti, so dogodki, ki vsako leto znova zaznamujejo našo šolo. Posebej pa se lahko pohvalimo z rezultati, ki jih dosegamo na področju grafičnega oblikovanja, pri turistični raziskovalni nalogi in raziskovalni nalogi iz zgodovine. Z gledališkimi in pevskimi točkami pogosto nastopamo na občnih zborih raznih društev, vsako leto pa obiščemo tudi Dom oskrbovancev v Loki in pripravimo kulturni program za komemoracijo ob dnevu spomina na mrtve v Miklavžu na Dravskem polju. Naši učenci pogosto sodelujejo tudi na revijah in drugih dogodkih, ki jih organizirajo različne institucije. Vsako leto sodelujemo z JSKD OI Laško na področju glasbene, gledališke in folklorne dejavnosti. Pogosto pa so naše skupine tudi nagrajene z različnimi priznanji.

Zaradi vsega naštetega smo se prijavili na razpis, ki ga organizira JSKD in prejeli naziv: Kulturna šola 20152019.

Koordinator: Saša Plevel