Kulturna šola

Učenci in strokovni delavci šole smo se januarja prijavili na razpis JSKD Ljubljana. Zbrali in popisali smo vse glasbene, gledališke in plesne nastope, likovne in literarne dosežke v zadnjih treh letih. Ves material smo poslali v Ljubljano, kjer je komisija javnega sklada na podlagi dokumentacije ugotovila, da izpolnjujemo pogoje za naziv: Kulturna šola 2012–2015.

V petek, 1. junija 2012, smo se udeležili podelitve, ki je potekala na POŠ VAČE pri Litiji. Veliko težav smo imeli, ker smo izmed vseh učencev na šoli morali izbrati majhno skupino učencev, ki nas je zastopala na VAČAH. Ob tej priložnosti smo dobili tudi novo zastavo, ki bo poslej krasila našo šolo.

logo-kulturna sola

Naziv Kulturna šola smo prvič dobili za dobo od leta 2012 do 2015. V tem času smo kulturno ustvarjali, se udejstvovali na šolskih in izven šolskih prireditvah.

V projektu Kulturna šola so zajeti vsi kulturni dogodki, ki jih pripravijo učenci naše šole skupaj s svojimi mentorji. Valeta, letni koncert vseh treh pevskih zborov, različni likovni in literarni natečaji, gledališki abonma, obeležitve državnih praznikov, sodelovanje na državnih proslavah v okviru lokalne skupnosti, so dogodki, ki vsako leto znova zaznamujejo našo šolo. Odlične rezultate dosegamo na področju grafičnega oblikovanja in tekmovanja v zgodovini in slovenščini. Z gledališkimi in pevskimi točkami pogosto nastopamo na občnih zborih raznih društev, vsako leto pa obiščemo tudi Dom oskrbovancev v Loki. Naši učenci pogosto sodelujejo tudi na revijah in drugih dogodkih, ki jih organizirajo različne institucije. Vsako leto sodelujemo z JSKD OI Laško na področju glasbene, gledališke in folklorne dejavnosti. Pogosto so naše skupine nagrajene z različni priznanji.

Zaradi vsega naštetega smo se prijavili na razpis, ki ga organizira JSKD in prejeli naziv: Kulturna šola 2015–2018. V januarju 2019 se bomo ponovno prijavili na razpis in upamo, da bomo naziv Kulturna šola uspešno obnovili.

Koordinatorka: Saša Plevel