Pasavček

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki poteka v Sloveniji že dalj časa. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujati pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev (OVS) in varnostnih pasov med vožnjo otrok in tudi odraslih, ki ga jasno sporoča slogan, Red je vedno pas pripet. Projekt temelji na pozitivni spodbudi, saj nagrajujemo otroke, ki so aktivni v projektnem delu in so v osebnem avtomobilu pripeti. V tem projektu se bomo srečali tudi z drugimi vsebinami v okviru prometne vzgoje, ki so prav tako pomembne za našo varnost. Ker bi tudi na naši šoli radi, da bi otroci in odrasli spoznali, kako pomembne so te vsebine, smo se odločili, da bodo v šolskem letu, ki prihaja, v projektu Pasavček, sodelovali učenci centralne in PŠ Svibno 1. VIO.

Vodja projekta: Jožef Hiršelj in Saša Plevel