Planetu Zemlja prijazna šola

22. aprila 2013 smo prejeli naziv Planetu Zemlja prijazna šola.

Aktivnosti v šolskem letu 2019-2020

Društvo Planet Zemlja je tradicionalno razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola. Namen projekta je ohranjanje kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijati zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave.

Za pridobitev naziva je potrebno izpolnjevati naslednje nacionalne in projektne kriterije: prijavljeni zavod deluje kot celota – ukrepi za boljšo kakovost dela in bivanja v zavodu vključujejo vse v šoli, ne gosti avtomatov za nezdrave jedi in pijače, stremi za zdravim načinom prehranjevanja s čim več lokalno pridelane hrane in prvinskih živil, prizadeva si pridelati lastna zelišča in nekatere druge vrtnine (če zavod nima vrta, prideluje na okenskih policah), k pridelavi in prepoznavanju zelišč in vrtnin aktivno vključuje učence, lastno pridelana zelišča in vrtnine uporablja pri pripravi jedi za svoje učence, izvaja ločeno zbiranje odpadkov – starega papirja, kartuš, baterij, organskih odpadkov …, izvaja obojestransko tiskanje/kopiranje dokumentov, spremlja porabo energije in drugih naravnih virov (vode ...) ter išče načine racionalizacije porabe in s tem tudi stroškov, uporablja okolju prijazna čistilna sredstva.

pzps

Projektni kriterij za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazne šole:

Šola se lahko vključi v natečaj, če poleg izpolnjevanja nacionalnih kriterijev sodeluje vsaj pri dveh razpisanih projektih, ki delujejo na nacionalnem oz. evropskem nivoju.

V okviru omenjenega natečaja se bomo v tem šolskem letu vključili v dva projekta:

  • Eko beri, kjer bodo učenci V OPB spoznavali knjige z ekološko vsebino,
  • Zeleno pero, kjer bodo učenci od 6. – 9. r sodelovali pri tekmovanju za priznanje Zeleno pero v pripravi novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave.

Po oceni društva v celoti izpolnjujemo vse zahtevane kriterije, zato smo ponovno potrdili naziv Planetu Zemlja prijazna šola.

Naziva smo zelo veseli, a prinaša tudi veliko odgovornost. Vsi v šoli moramo na vsakem koraku skrbeti za odgovoren odnos do soljudi, narave in okolja.

 

Koordinatorica projekta: Sandra Hribšek