Šolska shema

shs1

Naša šola sodeluje v evropski » Šolski shemi, ki je je nadomestila nekdanji: Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka v mesecu avgustu 2017. To je sistem spodbujanja porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. Projekt finančno podpirata Evropska unija in Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Šola, ki se vključi v Shemo šolskega sadja, je dolžna sodelovati z izvajalcem vrednotenja.

Pred začetkom izvajanja sheme šolskega sadja in zelenjave v šolskem letu 2016/2017, smo izdelali nov plakat z našimi  fotografijami.

Cilji projekta:

  • ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave;
  • zagotoviti trajno povečanje sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov;
  • otrokom in mladostnikom v Evropski uniji omogočiti enake možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave;
  • v Sloveniji pa je v primeru izvajanja SŠS namen tudi krepitev položaja slovenskega kmeta.

Evropska komisija je ugotovila, da je Šolska shema eden od ukrepov, ki bo dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. Zato je v ta namen državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem.

Pomen sadja in zelenjave v prehrani:

  • ker sadje in zelenjava vsebujeta veliko vode, delujeta na telo osvežujoče;
  • ker vsebujeta veliko vitaminov in mineralov, sta pomembna za zdravje;
  • zaradi vsebnosti prehranskih vlaknin (celuloze, hemiceluloze, lignina, pektina in rastlinskih gum) redčita energijsko gostoto;
  • ker s sadjem in zelenjavo v telo vnašamo esencialne hranilne snovi in antioksidante, zvišujeta hranilno vrednost obrokov;
  • povečujeta število obrokov;
  • navajata učence na pogostejše uživanje sadja in zelenjave.

V šolskem letu 2018/2019 se bo v Evropski uniji začela izvajati nova šolska shema, v kateri se bo učencem kot dodaten brezplačni obrok v šoli razdeljevalo sadje, zelenjava in mleko. Naša šola se je spet prijavila za razdeljevanje sadja in zelenjave. Razdeljevali bomo različno sadje in zelenjavo in tako navajali učence na uživanje sadja in zelenjave.

Vodja projekta ŠSH: Marinka Oblak Železnik