Simbioz@

Namen projekta Simbioza je povezovanje starejših in mladih po vsej Sloveniji v okviru računalniškega in internetnega opismenjevanja. Učenci učijo starejše občane dela z računalnikom in uporabnimi mobilnimi aplikacijami, ki jih starejši potrebujejo ali bi jih lahko potrebovali pri delu in v vsakdanjem življenju. V enem tednu udeleženci spoznajo osnove uporabe računalnika. Delavnice so brezplačne in temeljijo na medgeneracijskem sodelovanju in prenosu znanja z mladih na starejše.

Projekt Simbioza na naši šoli izvajamo že nekaj let. Osnovno poslanstvo Simbioze tudi v prihodnje ostaja enako: sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi. Želimo jim pomagati pri prvem stiku z računalnikom in internetom, med mladimi pa promovirati vrednote prostovoljstva in odgovornosti. Vsaka izkušnja oz. doživetje šteje.

Program za šolsko leto 2019/2020:

  • Računalnik, moj prijatelj
  • Klik v svet
  • Brez elektronske pošte ne gre
  • Svet mobilne telefonije

 

Tečaj Simbioza bo potekal v mesecu novembru 2019 in mesecu marcu 2020 v računalniški učilnici naše šole.

Vodja projekta: Alenka Gros