Tutorstvo

Projekt »Tutorstvo« v letošnjem poteka že sedmo leto. Učenci še vedno sledijo osnovnemu pomenu tutorstva, ki je medsebojna pomoč učenec – učencu oziroma tutor – tutorandu. Namenjena je učencem kot dodatna učna pomoč pri razumevanju in osvajanju učne snovi posameznih predmetov, pomoč pri reševanju nalog v delovnem zvezku ali na učnih listih, pomoč pri organiziranju učenja, pomoč pri urejanju zvezkov in ostalega gradiva, v zadnjem letu pa tudi pri utrjevanju tehnike branja.

Na predmetni stopnji je v šolskem letu 2018/2019 svojim sošolcem pomagalo približno 45 tutorjev. Številka se je od prvega leta nekoliko zmanjšala, kar pa je pričakovano. Tutorji ostajajo učenci, ki obvladajo snov, so pripravljeni pomagati drugim in imajo predvsem dovolj prostega časa. Vedno pogosteje se namreč dogaja, da najboljši učenci, kljub veliki želji pomagati, delujejo na različnih področjih, zato jim na koncu zmanjka časa. Na razredni stopnji se tudi letos nadaljuje trend premika s tutorstvom branja, kjer so odlični bralci pomagali pri utrjevanju tehnike branja svojim sošolcem oz. mlajšim učencem. Tutorjev branja je bilo letos nekoliko manj, so pa bili ti zato toliko bolj pridni. Prav ti učenci predstavljajo osnovno bazo odličnih bodočih tutorjev na predmetni stopnji. Tudi učenci tutorji namreč ob nudenju pomoči sociološko rastejo.

Ob koncu šolskega leta dobijo vsi tutorji pohvalo, na koncu devetega razreda pa tudi priznanje za večletno sodelovanje v projektu.

Odzivi na projekt so s strani učencev, učiteljev in staršev vsako leto znova zelo pozitivni in prepričana sem, da bo, ob tako veliki pripravljenosti pomagati, tako tudi v prihodnje. Letos želim zapisati misel Martina Luthra Kinga: "Zmeraj je pravi čas, da storimo to, kar je dobro."

Vsem učencem želim, da bi življenju srečevali ljudi, ki bi jim storili kaj dobrega, in da bi tudi sami delali dobro. Ob morebitnem padcu pa jim želim, da bi jim nekdo ponudil toplo dlan, ki bo pomagala vstati in oditi naprej.

V novem šolskem letu gremo s tutorji ponovno v nove zmage in velike uspehe ob premaganih težavah. Skupaj smo namreč srečnejši in močnejši in zmoremo vse in še več.

Vodja projekta: Andreja Mitič Štirn