Zdrava šola

V projektu Zdrava šola sodelujemo od oktobra 2008. Ta projekt povezuje šole v Sloveniji v mrežo zdravih šol. Vodilo zdrave šole je 12 temeljnih ciljev, za katere smo se zavezali, da jim bomo sledili in jih kot zdrava šola uresničevali ter sledili ciljem Evropske mreže zdravih šol. Trudimo se, da je zdrava šola način življenja in dela na naši šoli.

Cilji Evropske mreže zdravih šol:

 1. Aktivna podpora pozitivne samopodobe vseh učencev s tem, da pokažemo, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrb za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Socialni cilji šole postanejo jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence spodbujati k različnim dejavnostim tako, da se oblikujejo raznovrstne pobude.
 5. Izkoristiti vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeti za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeti za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno podpirati zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevati dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevati komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovati s specializiranimi službami v skupnosti, ki lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostaviti poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Načrt dela za šolsko leto 2019/2020

V projektu Zdrava šola sodelujemo deset let. Projekt povezuje šole v Sloveniji v mrežo zdravih šol. Trudimo se, da je zdrava šola način življenja in dela na naši šoli. Inštitut za varovanje zdravja v Ljubljani določi rdečo nit projekta. V letošnjem šolskem letu je bila vodilna rdeča nit prehrana in gibanje. Na razrednih urah in dnevih dejavnosti smo spodbujali zdrav način življenja z veliko gibanja in zdravo, raznoliko ter lokalno pridelano hrano. S socialnimi igrami krepimo pozitivno samopodobo učencev, kakovostne medosebne odnose in strpnost. Z vrstniško mediacijo, ki je zaživela v tem šolskem letu, učinkoviteje rešujemo konflikte, ki se porajajo na šoli med učenci, v šolski prostor vnaša dialog in zmanjšuje nasilje. Na področju medsebojnega sodelovanja in pomoči med učenci se trudimo v projektu tutorstvo. Sodelovanje z osebjem ZD Radeče je omogočilo, da smo izvedli dejavnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog učencev v okviru naravoslovnih dni in pri urah pouka. Trudimo se za varno in zdravju naklonjeno šolsko okolje, spodbujamo zdrav način preživljanja prostega časa učiteljev in učencev.

Vodja projekta: Marija Glavan.

Skupaj proti nasilju

zloženka Skupaj proti nasilju