Prva zaposlitev na področju VIZ 2017

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 30. 9. 2016 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 do 2020.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva izkušenega učitelja za zagotovitev trajnejših učinkov.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

Na omenjeni razpis smo se prijavili za prosto projektno delovno mesto učiteljica razrednega pouka-druga strokovna delavka v prvem razredu. Na razpisu smo bili uspešni in 1. 12. 2016 zaposlili mlado učiteljico začetnico, ki bo pri nas do 31. 7. 2017.

V tem času se bo pripravljala na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, se seznanja s šolsko zakonodajo, z internimi akti šole ter ostalim strokovnim gradivom. Vključevala se bo na različna področja dela na šoli (spremstva, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, poučevanje, pomoč učencem s težavami, tekmovanja ipd.) in se navajala na samostojno opravljanje učiteljskega poklica, pod vodstvom dodeljene mentorice.

Delo v projektu bo ves čas potekalo po predhodno pripravljenem programu, ki bo vsebovalo sistematično načrtovane ter jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja in cilje le-teh. Svoje dejavnosti bo beležila in predstavljala na spletni strani šole.

DEJAVNOSTI ZAPOSLENE UČITELJICE

SI LAHKO OGLEDATE NA TEJ POVEZAVI

 

 

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.