Šolski pravilniki in obrazci

PRAVILNIKI

1. VZGOJNI NAČRT ŠOLE, HIŠNI RED, dopolnitev Model B, PRAVILA ŠOLSKEGA REDA, tabela vzgojnih ukrepov - okt. 2021

2. Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ

3. Pravilnik in Navodila o opravljanju izpitov

4. Načrt šolskih varnih poti

5. Pravila o šolski prehrani (21. 8. 2014)sprememba Pravil (potrjena na 2. dopisni seji Sveta zavoda (11. 1. -15. 1. 2016)

6. Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika in Dogovor o prilagajanju šolskih obveznostih

7. Izjava o varovanju spletnih osebnih podatkov (piškotki)

8. Informacije o posameznikih - varstvo osebnih podatkov

 

OBRAZCI

1. Soglasje o uporabi osebnih podatkov in izjava za zdravniško oskrbo

2. Obnovitev podatkov

3. Prijavnica za varstvo vozačev

4. Prijavnica na šolski prevoz

5. Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada ali občinskega proračuna:

6. Prijavnica na tekmovanja

7. Soglasje o kolesarskem izpitu

8. Prijava učenca na šolsko prehrano; Pogodba za prehrano; Odjava učenca od šolske prehrane

9. Izjava o združevanju več računov na eno položnico

10. Status športnika in umetnika:

11. Vloga za napovedano odsotnost od pouka