Pogovorne ure

Sodelovanje staršev s šolo, spremljanje otrokovega napredka in pristen stik staršev in šole ima velik pomen za učno-vzgojni napredek vsakega učenca. Prosimo, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke, pogovorne ure in se udeležujete drugih oblik sodelovanja med šolo in starši.

Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja vas bomo pisno obvestili o učnem uspehu učenca.

Skupne pogovorne ure za razredno in predmetno stopnjo bodo tretji četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00. Pogovorne ure potekajo v matičnih učilnicah. Individualne pogovorne ure ravnateljice so vsak ponedeljek od 8. do 9. ure po predhodni najavi.

Mesečne pogovorne ure

Datum

leto 2019:

17. 10. 2019

 

21. 11. 2019

 

19. 12. 2019

leto 2020:

16. 1. 2020

 

19. 3. 2020

 

16. 4. 2020

 

21. 5. 2020

Za starše so 3-krat letno organizirani tudi roditeljski sestanki.

Individualne pogovorne ure za šolsko leto 2019/2020 potekajo v dopoldanskem času po spodnjem razporedu in predhodni najavi.

Ime in priimek

Dan in ura

Branko Balog  torek, 11.05–11.50
Neža Božič  četrtek, 11.55–12.40
Marjanca Confidenti  četrtek, 6.45–7.30
Vijoleta Ernestl  ponedeljek, 10.15–11.00
Sabina Gaberšek  ponedeljek, 11.05–11.50
Marija Glavan  sreda, 9.25–10.10
Alenka Gros  ponedeljek, 9.10–9.55
Iza Herman  sreda, 11.55–12.40 
Sandra Hribšek  petek, 9.25–10.10
Jožica Kaluža  sreda, 8.20–9.05
Ambrož Karlovšek  torek, 11.05–11.50
Saša Kenda  sreda, 11.05 - 11.50
Katarina Kmetič  ponedeljek, 8.20 - 9.05
Polona Korat  petek, 10.15–11.00
Bojana Kovačič  torek, 9.10–9.55
Vanja Kozorog  ponedeljek, 11.05–11.50
Mateja Kukovičič  četrtek, 8.20–9.05
Ljiljana Lopatić Legan  četrtek, 11.55–12.40
Andreja Mitič Štirn  petek, 10.15–11.00
Jolanda Mohar  petek, 11.05–11.50
Marinka Oblak Železnik  torek, 8.20–9.05
Suzana Pinosa  petek, 7.15–8.00
Tadeja Plahuta  torek, 10.15–11.00
Saša Plevel  četrtek, 7.15–8.00
Milena Potočnik Renko  torek, 8.20–9.05
Monika Povše  torek, 11.55–12.40
Simon Sernec  četrtek, 9.10–9.55
Eva Slapnik  četrtek, 8.20–9.05
Anja Smole  ponedeljek, 8.20–9.05
Natalija Štefančič  torek, 11.05–11.50
Nevenka Tratar  sreda, 11.05–11.50
Maja Trobiš  torek, 9.10–9.55
Igor Turičnik  ponedeljek, 11.05–11.50
Karmen Turnšek   sreda, 11.05–11.50
Jana Wetz  ponedeljek, 10.15–11.00
Lučka Zupančič  ponedeljek, 11.05–11.50
Darja Žonta Kozinc  torek, 11.55–12.40