Prevozi

Za učence, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km, je organiziran brezplačni prevoz, za ostale le, če je njihovo prebivališče v smeri Obrežja, Hotemeža in Njivic.

Prevoz je organiziran s kombiji in avtobusi. Kombiji vozijo iz smeri: Jelovo, Goreljce, Loka, Račica, Radež, Močilno, Rudna vas, Zagrad, Jagnjenica. Avtobusi pa vozijo iz smeri: Prapretno in Sopota–Svibno.

Vozni red je posodobljen. Vozači voznih kart ne dobijo, saj ima šofer vse sezname. Starejši učenci naj se vozijo s prvim avtobusom, da bo na drugem avtobusu prosto za mlajše.

Vozni red avtobusa

Vozni red kombija

Za učence vozače je organizirano jutranje in popoldansko varstvo ter varstvo čakajočih učencev v jedilnici šole.
Vstopna in izstopna postaja za kombije in avtobuse je na parkirišču za športno dvorano.

VARNA POT

Z varno potjo so učenci seznanjeni prvi šolski dan.

Zakon o varstvu v cestnem prometu nalaga odgovornost za varnost otrok v prometu staršem.

NAČRT ŠOLSKIH POTI