Pogovorne ure

Sodelovanje staršev s šolo, spremljanje otrokovega napredka in pristen stik staršev in šole ima velik pomen za učno-vzgojni napredek vsakega učenca. Prosimo, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke, pogovorne ure in se udeležujete drugih oblik sodelovanja med šolo in starši.

Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja vas bomo pisno obvestili o učnem uspehu učenca.

Skupne pogovorne ure za razredno in predmetno stopnjo bodo tretji četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00. Pogovorne ure potekajo v matičnih učilnicah. Individualne pogovorne ure ravnateljice so vsak ponedeljek od 8. do 9. ure po predhodni najavi.

Mesečne pogovorne ure

Datum

leto 2017:

19. 10. 2017

 

16. 11. 2017

 

21. 12. 2017

leto 2018:

18. 1. 2018

 

15. 3. 2018

 

19. 4. 2018

 

18. 5. 2018

Individualne pogovorne ure potekajo v dopoldanskem času po razporedu in predhodni najavi. Urnik individualnih govorilnih ur vseh pedagoških delavcev dobite pri razredniku na začetku šolskega leta. Objavljen je tudi na spletni strani šole.

Za starše so 3-krat letno organizirani tudi roditeljski sestanki.

V PŠ Svibno pogovorne ure potekajo vsako tretjo sredo v mesecu, od 15.00 do 16.00.

Individualne pogovorne ure za šolsko leto 2017/2018

Ime in priimek

Dan in ura

Jože Dobovšek

 torek, 10.15 - 11.00
Branko Balog  sreda 10.15 - 11.00
Damjana Bohorč  
Neža Božič  ponedeljek, 8.20 - 9.05
Marjanca Confidenti  ponedeljek, 6.30 - 7.15
Vijoleta Ernestl  ponedeljek, 10.15 - 11.00
Marija Glavan  sreda, 11.05 -11.55
Alenka Gros  ponedeljek, 9.05 - 9.55
Jožef Hiršelj  ponedeljek, 10.15 - 11.00
Sandra Hribšek  sreda, 11.55 - 12.40
Jožica Jeran  četrtek, 11.05 - 11.50
Jožica Kaluža  četrtek, 10.15 - 11.00
Ambrož Karlovšek  petek, 10.15 - 11.00
Polona Korat  četrtek, 10.15 - 11.00
Bojana Kovačič  ponedeljek, 11.55 - 12.40
Vanja Kozorog  ponedeljek, 11.55 - 12. 40
Zvonka Krivec  četrtek, 7.00 - 8.00
Lidija Lazar  petek, 13.00 - 13.45
Maja Leben  sreda, 9.10 - 9.55
Ljiljana Lopatić Legan  četrtek, 7.30 - 8.15
Dolores Malić  četrtek, 10.15 - 11.00
Monika Napret  sreda, 12.45 - 13.30
Andreja Mitič Štirn  sreda, 9.10 - 9.55
Marinka Oblak Železnik  torek, 9.10 - 9.55
Monika Pavlović

 A sreda, 9.10 - 9.55

 B sreda, 11.05 - 11.50

Polonca Pec  sreda, 9.10 - 9.55
Suzana Pinosa  četrtek, 7.30 - 8.15
Tadeja Pevec  torek, 11.05 - 11.50
Tadeja Pihuta  ponedeljek, 11.05 - 11.50
Saša Plevel  petek, 8.20 - 9.05
Milena Potočnik Renko  četrtek, 8.20 - 9.05
Simon Sernec  ponedeljek, 10.15 - 11.00
Alenka Strniša  četrtek, 11.05 - 11.50
Nevenka Tratar  četrtek, 7.30 - 8.15
Maja Trobiš  sreda, 11.05 - 11.50
Igor Turičnik  torek, 8.20 - 9.05
Maja Srebočan  ponedeljek, 9.10 - 9.55
Lučka Zupančič  torek, 10.15 - 11.00