Informacije o prehrani

Šola nudi učencem zajtrk, malico, popoldansko malico in kosilo.

Prijavnica na šolsko prehrano

Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu

PRIJAVA IN ODJAVA OBROKOV

Na zajtrk se je potrebno predhodno prijaviti. Potekal bo od 7.00 do 7.15 v učilnici JUV oz. v šolski jedilnici.

Na dopoldansko malico so prijavljeni vsi učenci, na kosilo in popoldansko malico pa morajo starši prijaviti učence za ves mesec ali za posamezne dneve vnaprej.

Naročeno prehrano starši odjavijo v šolski kuhinji po telefonu ali elektronski pošti do 8. ure zjutraj.

Starši v primeru, da ne boste odjavili šolskih obrokov, plačate za te obroke polno ceno, tudi za tiste učence, ki imajo subvencijo.

Opravite jo na telefonski številki šolske kuhinje: 03 56 80 108, oziroma na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., do 8. ure zjutraj.

PLAČILO POLOŽNIC

Zakon za uravnoteženje javnih financ med drugim določa, da imajo od 1. 9. 2012 dalje pravico do splošne subvencije samo učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene malice. To tudi pomeni, da učencu s prijavo na šolsko malico ne pripada več splošna subvencija, oz. da se subvencionira malica samo najbolj ogroženim učencem.

Cena malice ostaja nespremenjena, torej 0,80 € dnevno na učenca.

Pravila o šolski prehrani in subvencioniranju so objavljena na šolski spletni strani.

Če starši oz. skrbniki stroškov prehrane ne poravnajo redno, do roka zapadlosti, se lahko učencu začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane in sicer do plačila zaostalih obveznosti.

Učenci, ki kosijo, potrebujejo za vodenje evidence kosil kartico.

Za izgubljeno ali poškodovano kartico za kosilo, starši za svojega otroka poravnate 2,75 €.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je označen na položnici, sicer zaračunavamo zamudne obresti in prijava za naslednji mesec ne bo možna. Na položnicah zaračunamo malice, kosila in popoldanske malice za pretekli mesec.

Vse v zvezi s plačili in denarne zadeve lahko urejate vsak dan od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 14.00 v tajništvu pri tajnici Nataši Valentinčič.

Zakon o šolski prehrani si lahko preberete v Uradnem listu RS, številka 43/2010, z dne 31. 5. 2010.

Organizator šolske prehrane za šolo in enoto vrtca je Marinka Oblak Železnik.

URNIK KOSILA

Čas kosila je od 11.50 do 13.50.

CENE ŠOLSKE PREHRANE

Vrsta prehrane

Cena prehrane

Zajtrk od 1. do 9. razreda

0,40 EUR

Malica od 1. do 9. razreda

0,80 EUR

Popoldanska malica

0,32 EUR

Kosilo od 1. do 4. razreda

2,04 EUR

Kosilo od 5. do 9. razreda

2,30 EUR

Kosilo za iznos

3,91 EUR

CENIK PREHRANE OD 1. 9. 2014 DALJE - ... klik

Pridružujemo si pravico do spremembe cene šolske prehrane, če bo med šolskim letom prišlo do povišanja rasti cen življenjskih stroškov.

Naša Pravila o šolski prehrani in subvencioniranju pa so objavljena na šolski spletni strani, na vpogled tudi pri vodstvu šole.

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

V šolskem letu 2018/2019 se bo v Evropski uniji začela izvajati nova šolska shema, v kateri se bo učencem kot dodaten brezplačni obrok v šoli razdeljevalo sadje, zelenjava in mleko. Naša šola se je spet prijavila za razdeljevanje sadja in zelenjave. Razdeljevali bomo različno sadje in zelenjavo in tako navajali učence na uživanje sadja in zelenjave.

predstavitev projekta