Prevozi

Pravico do brezplačnega prevoza imajo učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, ostali le, če je njihovo prebivališče v smeri Obrežja, Hotemeža in Njivic. Prevoz je organiziran s kombiji in avtobusi. Za prevoze je zadolžena Občina Radeče, prevozniki pa so: Izletnik Celje, PE Sevnica in JP Komunala Radeče.
PREVOZI KOMBIJA

Kombiji vozijo iz smeri: Jelovo, Goreljce, Loka, Račica, Radež, Močilno, Rudna vas, Zagrad, Jagnjenica.

PREVOZI AVTOBUSA

Avtobusi vozijo iz smeri: Prapretno in Svibno. Vozni red ostaja isti kot lansko šolsko leto. Vozači voznih kart ne dobijo, saj ima šofer vse sezname. Starejši učenci naj se vozijo s prvim avtobusom, da bo na drugem avtobusu prosto za mlajše.

Vozni red avtobusa

Vozni red kombija

Za učence vozače je organizirano jutranje in popoldansko varstvo ter varstvo čakajočih učencev v jedilnici šole.
Vstopna in izstopna postaja za kombije in avtobuse je na parkirišču za športno dvorano.
VARNA POT

Z varno potjo so učenci seznanjeni prvi šolski dan.

Zakon o varstvu v cestnem prometu nalaga odgovornost za varnost otrok v prometu staršem.

NAČRT ŠOLSKIH POTI
pdf dokument