ŠOLA V NARAVI

V letošnjem šolskem letu bo šola del pouka organizirala v obliki šole v naravi v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti:

4. razred - plavalna šola, CŠOD Cerkno (od 15. 10. 2018 do 19. 10. 2018)

5. razred - alpsko smučanje, CŠOD Trilobit (4. 2. 2019 do 7. 2. 2019)

7. razred - naravoslovna šola v naravi, CŠOD Gorenje, Zreče (od 1. 10. 2018 do 5. 10. 2018)

Organizirali bomo tudi dva tabora za nadarjene učence:

robotika z Lego Mindstorms, CŠOD Vojsko (od 24. 10. 2018 do 26. 10. 2018)

raziskovanje morja, CŠOD Breženka (od 24. 5. 2019 do 26. 5. 2019)