ŠOLA V NARAVI

V letošnjem šolskem letu se bodo učenci udeležili treh šol v naravi v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti:

4. razred - plavalna šola

5. razred - smučarska šola

7. razred - naravoslovna šola