Šolski koledar

Šolski koledar za šolsko leto 2018/2019

Začetek in konec pouka

S poukom pričnemo v ponedeljek, 3. septembra 2018. Šolsko leto se za devetošolce zaključi v petek, 14. junija 2019, za učence od 1. do 8. razreda pa v ponedeljek, 24. junija 2019.

Ocenjevalna obdobja

Trajanje

Konference

Prvo ocenjevalno obdobje

3. 9. 2018 do 31. 1. 2019

29. 1. 2019 - RS

30. 1. 2019 - PS

Drugo ocenjevalno obdobje

1. 2. do 14. 6. 2019 - 9. r

1. 2. do 24. 6. 2019 - 1. do 8. r

10. 6. 2019 - 9. r

18. 6. 2019 - RS

19. 6. 2019 - PS

 IZPITNI ROKI

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite bodo v času:

od 17. junija 2019 do vključno 1. julija 2019 za učence 9. razreda,

od 26. junija 2019 do vključno 9. julija 2019 za učence od 1. do 8. razreda

od 19. avgusta 2019 do vključno 30. avgusta 2019 za učence od 1. do 9. razreda.

Počitnice

Vrsta počitnic

Trajanje počitnic

Jesenske počitnice

od 29. 10. do 2. 11. 2018

Novoletne počitnice

od 24. 12. 2018 do 2. 1. 2019

Zimske počitnice

od 18. 2. do 22. 2. 2019

Prvomajske počitnice

od 29. 4. do 3. 5. 2019

Pouka prosti dnevi

Praznik

Datum

dan reformacije

31. oktober 2018

dan spomina na mrtve

1. november 2018

pouka prost dan, nadomeščanje v soboto, 22. 9. 2018

24. december 2018

božič

25. december 2018

dan samostojnosti in enotnosti

26. december 2018

novo leto

1. in 2. januar 2019

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

8. februar 2019

velikonočni ponedeljek

22. april 2019

dan upora proti okupatorju

27. april 2019

prvomajske počitnice

27. april do 2. maj 2019

praznik dela

1. in 2. maj 2018

pouka prost dan, nadomeščanje v soboto, 11. 5. 2019

3. maj 2019