Ostali zaposleni

Ime in priimek

Delovno mesto

Monika Povše

socialna pedagoginja

Lidija Lazar 

logopedinja

Mateja Kukovičič

svetovalna delavka

Marjanca Confidenti

specialna in rehabilitacijska pedagoginja

Nataša Žlajpah 

tajnica VIZ

Nevenka Keršič

računovodkinja

Janez Kmetič

hišnik

Antonija Zupan

kuharica

Vera Ljubešek

pomočnica kuharice

Justina Salobir

pomočnica kuharice

Mira Tratar

pomočnica kuharice

Jožica Deželak

čistilka

Jasna Gajšek

čistilka

Jasminka Naumoski

čistilka

Hermina Titovšek

čistilka

Emira Kramar

čistilka

Frančiška Zajec

čistilka, gospodinjka

Zahira Zorec

čistilka