Ostali zaposleni

Ime in priimek

Delovno mesto

Monika Povše

socialni pedagog

Lidija Lazar 

logopedinja

Mateja Kukovičič

svetovalna delavka

Marjanca Confidenti

specialni in rehabilitacijski pedagog

Nataša Valentinčič 

tajnik VIZ

Nevenka Keršič

računovodkinja

Janez Kmetič

hišnik, šofer

Kristijan Hrastovec

hišnik, šofer

Antonija Zupan

kuharica

Vera Ljubešek

pomočnica kuharice

Justina Salobir

pomočnica kuharice

Mira Tratar

pomočnica kuharice

Jožica Deželak

čistilka

Jasna Keršič

čistilka

Jasminka Naumoski

čistilka

Hermina Titovšek

čistilka

Emira Kramar

čistilka

Frančiška Zajec

čistilka, gospodinjec

Zahira Zorec

čistilka