Aktualna obvestila

Obvestilo učencem 9. razreda in njihovim staršem o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) – redni rok

V šolskem letu 2018/2019 bo redni rok NPZ:

 • v torek, 7. maja 2019, iz slovenščine,
 • v četrtek, 9. maja 2019, iz matematike,
 • v ponedeljek, 13. maja 2019, iz likovne umetnosti.

Navodila:

 1. Preverjanje se prične vsak dan ob 8.30 in traja 60 minut.
 2. Učenci pridete v šolo ob običajnem času.
 3. Eno uro pred pričetkom preverjanja bodo na oglasni tabli pred jedilnico objavljeni razporedi učencev po skupinah v učilnicah.
 4. Ob 8.15 se zberete pred »svojo« učilnico, kjer bo potekalo preverjanje.
 5. Pri preverjanju smete uporabljati le dovoljene pripomočke. Z njimi so vas seznanili učitelji predmetov, pri katerih se bo izvajalo nacionalno preverjanje znanja.
 6. Po končanem preverjanju imate redni pouk po urniku.
 7. Učenci boste imeli možnost vpogleda v ovrednotene preizkuse (v obliki pdf) od 3. junija do 5. junija 2019, v času pouka.
 8. Starši boste imeli možnost dostopa oz. vpogleda do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja od 3. junija do 5. junija 2019. Dostopali boste lahko s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si. Vpogled do elektronsko ovrednotenih preizkusov vam bomo omogočili tudi na šoli v torek, 4. junija 2019, od 13.30 do 14.00.

Želimo vam uspešno reševanje.

Obvestilo učencem 6. razreda in njihovim staršem o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) – redni rok

V šolskem letu 2018/2019 bo redni rok NPZ:

 • v torek, 7. maja 2019, iz slovenščine,
 • v četrtek, 9. maja 2019, iz matematike,
 • v ponedeljek, 13. maja 2019, iz angleščine.

Navodila:

 1. Preverjanje se prične vsak dan ob 8.30 in traja 60 minut.
 2. Učenci pridete v šolo ob običajnem času.
 3. Eno uro pred pričetkom preverjanja bodo na oglasni tabli pred jedilnico objavljeni razporedi učencev po skupinah v učilnicah.
 4. Ob 8.15 se zberete pred »svojo« učilnico, kjer bo potekalo preverjanje.
 5. Pri preverjanju smete uporabljati le dovoljene pripomočke. Z njimi so vas seznanili učitelji predmetov, pri katerih se bo izvajalo nacionalno preverjanje znanja.
 6. Po končanem preverjanju imate redni pouk po urniku.
 7. Učenci boste imeli možnost vpogleda v ovrednotene preizkuse (v obliki pdf) od 6. do 10. junija 2019, v času pouka.
 8. Starši boste imeli možnost dostopa oz. vpogleda do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja od 6. do 10. junija 2019. Dostopali boste lahko s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si. Vpogled do elektronsko ovrednotenih preizkusov vam bomo omogočili tudi na šoli v petek, 7. junija 2019, od 13.30 do 14.00.

Želimo vam uspešno reševanje.

Spoštovani,

Na osnovi Uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom št. 1169/2011 in Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS, št. 6/14) JZ Osnovna šola Marjana Nemca Radeče obvešča javnost o zagotavljanju varnosti živil, ki se uporabljajo v vrtcu in šoli.

Več ...