Za učence in starše

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turizmu pomaga lastna glava, Celje

Delovna sobota - čistilna akcija

Plezanje v Laškem - IP Šport za sprostitev

Polfinale državnega prvenstva v nogometu, Murska Sobota

Košarka mlajši, Blanca

Namizni tenis - področno

Oglasi in potrošnik 5.a

Kuhna pa to, TSK 3

Šolska shema (ŠSH) 

ODB-ČETRTFINALE-LUČE-ST. FANTJE

Altermed 2018

Revija pevskih zborov, Laško

Dobrodelna avkcija 2018

Četrtfinale malega nogometa

 
 
 
 
Šolar na smuči, 4. razred
 
 
 
 
ŠVN - 4. razred, CŠOD Štrk: 1. in 2. dan3. in 4. dan
 

 
 
 
 

Postojna 6.razred 2017

 
 
 

Prvi šolski dan - Sprejem prvošolcev, prireditev

jkfjffko

9. 12. 2016

9. 12. 2016

pravice

26. 9. 2016

Evropski dan jezikov

ustvarjali smo zgodbe ...

13. 9. 2016

Sestanek skupnosti učencev šole

V torek, 13. 9. 2016, smo imeli 1. sestanek skupnosti učencev šole, na katerem smo opravili volitve v šolski parlament. Izvolili smo 9 članov, predsednik šolskega parlamenta pa je postal NACE NAJ SLAKONJA iz 9.b. Sprejeli smo tudi letni delovni načrt ŠP za šolsko leto 2016/2017.

Tudi letos boste lahko učenci 1x mesečno predlagali jedilnik za malico in kosilo. Začeli bomo v mesecu oktobru z oddelčnimi skupnost, ki lani niso prišli na vrsto za predloge.

Pri oglasni deski nasproti učilnice TJA2 bo tudi letos stal nabiralnik šolskega parlamenta. Vanj boste lahko oddali svoje predloge, ideje ali pripombe o delu in življenju na šoli, ki jih bomo parlamentarci poskušali upoštevati.

 

Želimo vam uspešno šolsko leto!

V začetku maja učenci 6. razreda opravljajo nacionalne preizkuse znanja iz matematike, slovenščine in angleščine, učenci 9. razreda pa iz matematike, slovenščine in 3. predmeta. Za učence 6. razreda in 9. razreda je opravljanje NPZ obvezno in le v rednem roku.

Učenci 9. razreda bodo o tretjem predmetu, iz katerega bodo opravljali NPZ, obveščeni v mesecu septembru.

Dosežki NPZ so za šolo dodatna informacija o znanju učencev in hkrati smernice za kakovostnejše poučevanje in učenje.

Vse  potrebne informacije najdete na spletnih straneh: http://eric.ric.si  in  http://www.ric.si

Datumi NPZ

na povezavi

Predmet

slovenščina

matematika

3. predmet za 9. r in angleščina za 6. r

Datum za 6. in 9. razred

 5. 5. 2020

 7. 5. 2020

 11. 5. 2020

Tretji predmet za devetošolce

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljena izbira tretjega predmeta za devetošolce za NPZ, ki je v šolskem letu 2019-2020 za našo šolo ŠPORT.

 

Spremenjeni zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) od skrbnikov spletnih strani in spletnih aplikacij zahteva, da od 15. 6. 2013 uporabnike na ustrezen način seznanimo z uporabo spletnih piškotkov. Več o zakonu si lahko preberete v smernicah informacijske pooblaščenke.

Trenutno spletna stran uporablja le en piškotek, ki ni zlonameren, nujen pa je ker omogoča urednikom spletne strani, da se lahko prijavijo za urejanje spletne strani. Obstaja le za čas vaše seje (dokler ne zaprete brskalnika).

Piškotki ali angl. Cookies

Piškotki so majhne datoteke z informacijami, ki se začasno shranijo na vaš računalnik. Ko se piškotki namestijo na vaš računalnik, o tem niste obveščeni. Glavni namen piškotkov je, da spletni strežniki prepoznajo vaš računalnik in spletni brskalnik. S tem se strežnik prilagodi na vaše nastavitve in vam pošlje, za vaš sistem najboljšo obliko, želene spletne strani. Zaradi piškotkov se lahko zelo zmanjša podatkovni promet, saj brskalniku strežnik pošlje le tiste informacije, ki so potrebne. Z zbiranjem in pomnjenjem informacij o vaših nastavitvah spletnega mesta s pomočjo piškotkov lahko zagotovimo boljšo spletno stran in lepšo uporabniško izkušnjo. Piškotki nam ne dajejo dostopa do računalnika. Podatki, ki jih zbiramo preko piškotkov, ne vključujejo osebnih podatkov.

Upravljanje s piškotki

Večina spletnih brskalnikov omogoča, da nastavite kako bo brskalnik obravnaval piškote, ki mu bodo ponujeni. Piškotke lahko zavrnete ali jih sprejmete s funkcijo vgrajeno v spletne brskalnike. Tudi če piškotke zavrnete, lahko še naprej uporabljate spletno stran, vendar določene podstrani ne bodo delovale pravilno. Včasih je vprašljiva je tudi grafična podoba strani.

Z uporabo naših spletnih strani soglašate z objavljenimi pravili.

O spremembah pogojev in pravil vas bomo sproti obveščali na naših straneh.

Navodila za izklop piškotkov na vašem spletnem brskalniku:

MOZILLA FIREFOX

INTERNET EXPLORER

CHROME

Kako pokazati otrokom, da jih imate radi?

 • sprejmite jih takšne, kot so,
 • postavite meje, da se bodo počutili varne
 • predlagajte jim ustreznejše vedenje, ko se vedejo neprimerno,
 • pogovarjajte se o njihovih sanjah in strahovih,
 • opazite, ko so odsotni,
 • pojdite na njihove koncerte, igre, dogodke

Kako lahko otroku pomagajo starši?

Otroku, ki ima težave pri branju in/ali pisanju, je šolsko delo naporno in utrujajoče. Zato je smiselno, da se po prihodu iz šole odpočije. Vadi naj spočit in zbran ter toliko časa, kolikor se zmore koncentrirati (lahko več vaj s kratkimi odmori).

Pri branju in pisanju otrok potrebuje pomoč odraslega. Vzemite si čas zanj in skušajte narediti to delo prijetno in ne kot muko ali kazen.

Najprej naj bere slikanice z veliko slikami in malo besedila, črke pa naj bodo večje.

Pomembna je potrpežljivost staršev: vsi otroci se naučijo brati in pisati, le da je pri nekaterih učenje težje in dolgotrajnejše in da ne dosežejo povsem zastavljenega cilja.

Če je očitno, da ima otrok težavo z branjem ali pisanjem, ki je kljub večjemu naporu in intenzivnemu učenju ni premagal, ni smiselno, da prekomerno vadi, saj bo razvil odpor do učenja.

Do otrokovih napak bodite tolerantni: sčasoma jih bo delal manj. Pokažite mu napako, pri tem ga ne kritizirajte in obsojajte in ne obupujte nad njim.

Bodite vztrajni: poskušajte vpeljati red pri učenju branja in pisanja doma in si beležite, če je otrok vadil. Pohvalite ga za prizadevnost, še zlasti, kadar se bo sam spomnil na to. Glede dolžine vaj doma se posvetujte z otrokovo učiteljico. Smiselna je postopnost: od zelo malo k več, da otrok ne izgubi volje do učenja.

Splošne (nespecifične) učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo pomembno večje težave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali

več izobraževalnih predmetih.

Usvajanje in izkazovanje znanj ali veščin je lahko ovirano in s tem znižana storilnost zaradi:

 • najrazličnejših neugodnih vplivov okolja (ekonomska in kulturna prikrajšanost, problemi večjezičnosti in večkulturnosti, pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje ipd.),
 • nekaterih notranjih dejavnikov (splošno upočasnjen razvoj kognitivnih sposobnosti) ali
 • neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij (strah pred neuspehom, nezrelost in pomanjkanje motivacije in učnih navad itd.).

Splošne učne težave imajo učenci, ki imajo največkrat težave pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih predmetih. Težave se pojavljajo pri usvajanju temeljnih spretnosti pri pisanju, branju in računanju. Imajo večje govorne in jezikovne težave, slabše socialne spretnosti, lahko pa se pojavljajo tudi znaki emocionalnih in vedenjskih težav. Zaradi izrazitejših težav so pri enem ali več učnih predmetih manj uspešni ali celo neuspešni.

Najprej se je smiselno temeljito pogovoriti z otrokovo učiteljico, ki otroka opazuje v različnih situacijah in ki najlažje oceni, ali otrok dosega pričakovane standarde znanja. Skupaj z njo se boste dogovorili za pomoč otroku oziroma prilagoditve, ki jih je šola dolžna izvajati skladno z Zakonom o osnovni šoli. V kolikor učenec kljub vsem učiteljevim prilagoditvam (pri rednem pouku, dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju) ne napreduje, se skladno z navodili v Konceptu učne težave po petstopenjskem hierarhičnem modelu pomoči v projekt pomoči vključi svetovalni delavec. Na tretji stopnji modela pomoči se učenca, pri katerem težave ne izzvenijo, vključi v individualno in skupinsko pomoč.

»Zaznati in reševati problem – redkokdaj je prezgodaj, pogosto pa prepozno.«

Šolska svetovalna služba je na poti šolanja otrok njihova spremljevalka, ki poskuša pristopiti, ko zmanjka moči ali usmeriti pogled v pravo smer, ko se zazdi, da ni več rešitev.

Učenci, imate tudi vi podobne težave:

 • strah me je spraševanja, imam tremo, doma znam, ko sem vprašan-a, pa vse pozabim,
 • ne znam se učiti, ne morem se zbrati, pripraviti se k učenju,
 • ne vem, ali sem dovolj sposoben-a za nadaljevanje šolanja, na katero srednjo šolo naj grem, kateri poklic naj si izberem,
 • bojim se šole, slabih ocen, učitelj-ica me ima »na piki«,
 • starši me ne razumejo, preveč pričakujejo od mene,
 • rad-a bi bil-a bolj samozavesten/samozavestna,
 • občutek imam, da sem »grdi raček«, vsi drugi so uspešnejši, lepši, bolj priljubljeni,
 • pogosto me boli glava, trebuh, ne morem spati,
 • ne vidim pravega smisla v življenju,
 • »čisto sem na tleh«,
 • sošolci me zbadajo, se norčujejo iz mene, se nočejo družiti z mano,
 • starejši učenci me nadlegujejo, mi grozijo, me izsiljujejo,
 • ali preprosto: Rad-a bi, da mi nekdo za trenutek prisluhne!

Obiščite šolsko svetovalno službo in skupaj bomo NAŠLI REŠITEV.

»Naša največja moč ni v tem, da nikoli ne pademo, temveč da vstanemo vsakič, ko pademo.«

Koristne povezave:

TOM telefon 116111 ali www.e-tom.si

To sem jaz: http://www.tosemjaz.net/

Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, telefon: 080 11 55; http://www.drustvo-sos.si/

Telefon Mladi - mladim, telefon: 510 16 75; http://www.misss.org/telefon-mladi-mladim.php

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Masarykova 23, telefon: 080 2880; http://www.spolna-zloraba.si/

Zaupni telefon ZA-TE, telefon: 234 97 83; http://zrcalo1.zrc-sazu.si/dh/telefon.php?id=4

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Gotska 18, Ljubljana, telefon: 583 75 00; http://www.scoms-lj.si/