Projekti in dejavnosti

Naši šoli je bil dodeljen Evropski znak kakovosti za izjemno delo pri projektu eTwinning "Strips in @ction". To pomeni, da je bilo delo naših učencev in njihove mentorice, ge. Urše Bajda, ter delo šole priznano na najvišji evropski ravni.

Zato smo prejeli certifikat, naš projekt pa bo objavljen tudi v posebni rubriki na evropskem portalu www.etwinning.net.

V šolskem letu 2019/2020 nadaljujemo s sodelovanjem v vseslovenski prostovoljski akciji SIMBIOZA GIBA. Potekala bo v mesecu oktobru. Učenke in učenci od 1. do 9. razreda bodo povabili svoje babice in dedke k uram športa, na katerih bodo v okviru svojih zmožnosti sodelovali, si pomagali in se družili.

Med nas so vabljeni tudi mali in veliki iz vrtca.

Želimo jim pokazati, kaj vse zmoremo skupaj, jih spoznati z novimi športi in malo drugačnimi gibalnimi dejavnostmi.

Cilj akcije je medgeneracijsko druženje, sodelovanje in seveda gibanje.

Vodja projekta: Vijoleta Ernestl

uradna spletna stran 

 Naslov teme za šolsko leto 2013 / 2014:Draga zemlja

Več

22. aprila 2013 smo prejeli naziv Planetu Zemlja prijazna šola.

Aktivnosti v šolskem letu 2019-2020

Društvo Planet Zemlja je tradicionalno razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola. Namen projekta je ohranjanje kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijati zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave.

Za pridobitev naziva je potrebno izpolnjevati naslednje nacionalne in projektne kriterije: prijavljeni zavod deluje kot celota – ukrepi za boljšo kakovost dela in bivanja v zavodu vključujejo vse v šoli, ne gosti avtomatov za nezdrave jedi in pijače, stremi za zdravim načinom prehranjevanja s čim več lokalno pridelane hrane in prvinskih živil, prizadeva si pridelati lastna zelišča in nekatere druge vrtnine (če zavod nima vrta, prideluje na okenskih policah), k pridelavi in prepoznavanju zelišč in vrtnin aktivno vključuje učence, lastno pridelana zelišča in vrtnine uporablja pri pripravi jedi za svoje učence, izvaja ločeno zbiranje odpadkov – starega papirja, kartuš, baterij, organskih odpadkov …, izvaja obojestransko tiskanje/kopiranje dokumentov, spremlja porabo energije in drugih naravnih virov (vode ...) ter išče načine racionalizacije porabe in s tem tudi stroškov, uporablja okolju prijazna čistilna sredstva.

pzps

Projektni kriterij za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazne šole:

Šola se lahko vključi v natečaj, če poleg izpolnjevanja nacionalnih kriterijev sodeluje vsaj pri dveh razpisanih projektih, ki delujejo na nacionalnem oz. evropskem nivoju.

V okviru omenjenega natečaja se bomo v tem šolskem letu vključili v dva projekta:

 • Eko beri, kjer bodo učenci V OPB spoznavali knjige z ekološko vsebino,
 • Zeleno pero, kjer bodo učenci od 6. – 9. r sodelovali pri tekmovanju za priznanje Zeleno pero v pripravi novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave.

Po oceni društva v celoti izpolnjujemo vse zahtevane kriterije, zato smo ponovno potrdili naziv Planetu Zemlja prijazna šola.

Naziva smo zelo veseli, a prinaša tudi veliko odgovornost. Vsi v šoli moramo na vsakem koraku skrbeti za odgovoren odnos do soljudi, narave in okolja.

 

Koordinatorica projekta: Sandra Hribšek

Projekt »Tutorstvo« v letošnjem poteka že sedmo leto. Učenci še vedno sledijo osnovnemu pomenu tutorstva, ki je medsebojna pomoč učenec – učencu oziroma tutor – tutorandu. Namenjena je učencem kot dodatna učna pomoč pri razumevanju in osvajanju učne snovi posameznih predmetov, pomoč pri reševanju nalog v delovnem zvezku ali na učnih listih, pomoč pri organiziranju učenja, pomoč pri urejanju zvezkov in ostalega gradiva, v zadnjem letu pa tudi pri utrjevanju tehnike branja.

Na predmetni stopnji je v šolskem letu 2018/2019 svojim sošolcem pomagalo približno 45 tutorjev. Številka se je od prvega leta nekoliko zmanjšala, kar pa je pričakovano. Tutorji ostajajo učenci, ki obvladajo snov, so pripravljeni pomagati drugim in imajo predvsem dovolj prostega časa. Vedno pogosteje se namreč dogaja, da najboljši učenci, kljub veliki želji pomagati, delujejo na različnih področjih, zato jim na koncu zmanjka časa. Na razredni stopnji se tudi letos nadaljuje trend premika s tutorstvom branja, kjer so odlični bralci pomagali pri utrjevanju tehnike branja svojim sošolcem oz. mlajšim učencem. Tutorjev branja je bilo letos nekoliko manj, so pa bili ti zato toliko bolj pridni. Prav ti učenci predstavljajo osnovno bazo odličnih bodočih tutorjev na predmetni stopnji. Tudi učenci tutorji namreč ob nudenju pomoči sociološko rastejo.

Ob koncu šolskega leta dobijo vsi tutorji pohvalo, na koncu devetega razreda pa tudi priznanje za večletno sodelovanje v projektu.

Odzivi na projekt so s strani učencev, učiteljev in staršev vsako leto znova zelo pozitivni in prepričana sem, da bo, ob tako veliki pripravljenosti pomagati, tako tudi v prihodnje. Letos želim zapisati misel Martina Luthra Kinga: "Zmeraj je pravi čas, da storimo to, kar je dobro."

Vsem učencem želim, da bi življenju srečevali ljudi, ki bi jim storili kaj dobrega, in da bi tudi sami delali dobro. Ob morebitnem padcu pa jim želim, da bi jim nekdo ponudil toplo dlan, ki bo pomagala vstati in oditi naprej.

V novem šolskem letu gremo s tutorji ponovno v nove zmage in velike uspehe ob premaganih težavah. Skupaj smo namreč srečnejši in močnejši in zmoremo vse in še več.

Vodja projekta: Andreja Mitič Štirn

Projekt Turizmu pomaga lastna glava je celovit sistem organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah.Turistična zveza Slovenije vsako leto razpiše temo za turistično-raziskovalne naloge. Dejavnost je tekmovalnega značaja in naša šola se je do sedaj že večkrat odzvala na to tekmovanje.

V šolskem letu 2019/2020 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo Turistična zveza Slovenije razpisuje 34. državni festival Turizmu pomaga lastna glava na temo FESTIVAL NAJ BO.Cilj letošnje teme je za domači kraj pripraviti dogodek, ki se bo odvijal v prihodnje po vzoru največjih festivalov. Najpogosteje so festivali vsakoletna prireditev, ki svoje prizorišče ali pa obdobje v katerem se izvaja poveže s tematiko festivala. 

Mentorica projekta: Bojana Kovačič

Več, na njihovi uradni spletni strani ...

Naloga 2019/2020: DISKO FEST

Arhivski prispevki

Naloga 2018/2019: Turistična naloga njaMMost , Mentorici projekta: Alenka Gros in Bojana Kovačič

 - članek v Posavskem obzorniku

- članek na Lokalno.si

- članek v Radeškem utripu

- članek na ePosavje

- tri zlata priznanja: za čudovito predstavitev na 33. festivalu, za odličen trženjski načrt in za najbolj inovativen turistični spominek:

  

 

 

Naloga 2016/2017: Doživetja ob Savi, mentorica Ljiljana Lopatić Legan

Naloga 2017/2018: Radeče - dolina papirja: S papirjem v svet (ogled kot knjiga), Radeče-dolina papirja: S papirjem v svet (ogled v pdf); plakat; vabilo na stojnico

sodelovanje s KTRC: objava

Fotogalerija:

Mentorica projekta: Alenka Gros

Naravoslovni dan v 4. razredu - TRADICIONALNE SLOVENSKE JEDI

Učenci 4. razreda so imeli v petek, 30. 11. 2012, naravoslovni dan. Na začetku so se razdelili v 3 skupine. Vsaka skupina je pripravljala različne dobrote. Cilj pa je bila končna skupna pojedina. Pričakovanja otrok so bila velika in prav radi so začeli z delom ter tudi drugim pokazali, kaj so se naučili že doma. S seboj so nekateri pripeljali tudi babice, ki so svoje znanje prav rade delile z otroki. Vse se je zares začelo s spenjanjem las ter umivanjem rok.

Prva skupina je pekla kruhove izdelke, kot so: sirove štručke, makovke in razne štručke s semeni. Pri peki jim je pomagal strokovnjak gospod Jože Planinc. Otrokom je bilo verjetno najbolj novo oblikovanje štručk s posebnim rezilom v obliki jabolka. Otroci so samostojno in pridno delali, saj tudi doma pomagajo pri takšnih opravilih. Ko smo se odpravile povpraševat otroke o delu doma, smo prejele hvalevredne odgovore, saj otroci doma pečejo kruh, piškote in druga peciva.

Druga skupina je pekla drobno pecivo in kekse novoletnih oblik. Povprašali smo njihove babice, kako se jim zdi delo z otroki. Odzivi so bili zelo pozitivni, pohvalile so njihovo sodelovanje, iznajdljivost ter pridnost. Otroci pa so tudi v tej skupini pokazali izjemno znanje za svoja leta. Proti koncu pa so si delo popestrili še z risanjem okraskov. Seveda niso pozabili niti na zaključno pospravljanje, saj so s skupnimi močmi učilnico spravili v prvotno stanje.

Zadnja skupina je pripravljala dobrote iz jabolk. Z babicami so pripravili jabolčni zavitek, jabolčno pito in čežano. Kot v ostalih skupinah so tudi v tej otroci delali brez zadržkov, babice in učitelji pa so jih seveda spet hvalili. Babice so jih prav rade naučile pravilnega posipavanja sladkorja po zavitku, nadevanja prave količine smetane na čežano ipd. Po opravljenem delu so vsi pomagali pospraviti. Pripravljene dobrote so dali v majhne košare in se z njim odpravili v učilnice na pojedino.

Otroci so na koncu izrazili željo, da bi imeli še takšne naravoslovne dneve. Naslednjega povabila pa se veselijo tudi babice, ki so z nasmeškom ponavljale, da prav rade delijo svoje znanje in da se otroci res hitro in dobro učijo. Piko na i, pa je dodal pekovski mojster gospod Planinc, ki je pohvalil mlade »pekovske pomočnike.«

Nina Kuhar, 8. a

shs1

Naša šola sodeluje v evropski » Šolski shemi, ki je je nadomestila nekdanji: Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka v mesecu avgustu 2017. To je sistem spodbujanja porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. Projekt finančno podpirata Evropska unija in Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Šola, ki se vključi v Shemo šolskega sadja, je dolžna sodelovati z izvajalcem vrednotenja.

Pred začetkom izvajanja sheme šolskega sadja in zelenjave v šolskem letu 2016/2017, smo izdelali nov plakat z našimi  fotografijami.

Cilji projekta:

 • ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave;
 • zagotoviti trajno povečanje sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov;
 • otrokom in mladostnikom v Evropski uniji omogočiti enake možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave;
 • v Sloveniji pa je v primeru izvajanja SŠS namen tudi krepitev položaja slovenskega kmeta.

Evropska komisija je ugotovila, da je Šolska shema eden od ukrepov, ki bo dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. Zato je v ta namen državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem.

Pomen sadja in zelenjave v prehrani:

 • ker sadje in zelenjava vsebujeta veliko vode, delujeta na telo osvežujoče;
 • ker vsebujeta veliko vitaminov in mineralov, sta pomembna za zdravje;
 • zaradi vsebnosti prehranskih vlaknin (celuloze, hemiceluloze, lignina, pektina in rastlinskih gum) redčita energijsko gostoto;
 • ker s sadjem in zelenjavo v telo vnašamo esencialne hranilne snovi in antioksidante, zvišujeta hranilno vrednost obrokov;
 • povečujeta število obrokov;
 • navajata učence na pogostejše uživanje sadja in zelenjave.

V šolskem letu 2019/2020 se bo učencem kot dodaten brezplačni obrok v šoli razdeljevalo različno sadje in zelenjava.

Vodja projekta ŠSH: Marinka Oblak Železnik

V prvem poročevalskem prispevku preberite:

 

In še poročilo o obeležitvi državnih praznikov:

Dne 26. 10. 2012 so učenci četrtih razredov pripravili obeležitev državnih praznikov: dneva reformacije in dneva spomina na mrtve. Program, ki so ga kot vedno pričeli s himno, so si najprej ogledali učenci, učenke in učiteljice prvih in drugih razredov, kasneje pa še učenci tretjih in petih razredov.

Učenci so predstavili življenje Primoža Trubarja in omenili prvo slovensko knjigo. Recitirali so pesem Saše Vegri z naslovom ''Prijatelj'' in pesem Nika Grafenauerja z naslovom ''Krokodili''. Odigrali so tudi duhovito dramatizacijo Gianna Rodarija ''Če dedek ne zna pripovedovati pravljic''.

Za konec se je zaslišala Haydnova pesem ''Jesensko listje'' v spomin vsem preminulim.

Po prireditvi na matični šoli, ki so si jo ogledali vsi učenci razredne stopnje, so se nastopajoči odpeljali na PŠ Svibno, kjer so slovesno obeležitev ponovili tudi za učence podružnične šole.

igricaObeležitve pomembnih državnih praznikov potekajo pred vsemi prazniki in za vsako izvedbo je zadolžena po ena generacija učencev. Učenci nastopajoči zelo radi pripravljajo programe za posamezne praznike, vendar pa tega vsekakor ne bi zmogli brez pomoči razredničark in ostalih učiteljev.

Ema Petavar in Klara Mlakar, 8. b

 

 

 

 

V petek, 26. oktobra 2012, smo na naši šoli obeležili dan reformacije.

Prireditev za predmetno stopnjo je potekala v šolski jedilnici prvo šolsko uro. Pripravili smo jo učenci dodatnega pouka slovenščine. Ustvarjati smo začeli že v septembru in ustvarili zanimivo in poučno prireditev. Na začetku smo skupaj zapeli himno, nato pa smo zaigrali šolsko uro o reformaciji. Ogledali smo si film o Trubarju, ki smo ga sami posneli. Nato smo predstavili rezultate ankete, ki smo jo izvedli med vsemi učenci predmetne stopnje. Med vsemi pravilnimi odgovori smo izžrebali 4 srečneže, ki so prejeli sladke nagrade.

Pri prireditvi smo sodelovali:

Igralci v filmu

Pouk so zaigrali:

 Primož Trubar - Anže Rus

 Učiteljica - Lara Kranjec Mihelič

 Ljubica - Blažka Lamovšek  Učenci - vsi učenci DOD pouka slovenščine

 Baba - Špela Zupanc 

 

 Kmetici - Tjaša Pogačar in Tjaša Trošt

 

Projekcija:

Snemanje:

 Nastja Simončič - pripravila

 Aljaž Košir in Nino Volf

 Aljaž Košir - predvajanje

Ozvočenje:

Kostumografinja:

 Nik Laknar

 Suzana Pinosa, učiteljica razrednega puka

 

Vabljeni k ogledu posnetkov.

Anže Rus, 9. b

Zbiranje zamaškov na OŠ Radeče

Na naši šoli zbiramo zamaške za 35-letnega Dušana Ruparja iz okolice Brežic, ki je avgusta 2001 prišel v stik z visoko električno napetostjo. Od takrat je priklenjen na invalidski voziček.

zamaski-zaboj

Poleg paraplegije so njegove težave tudi opekline. Ob nesreči je namreč njegovo telo zagorelo, zato ima številne boleče opekline.

Prisiljen je izvajati razgibalne vaje, a to ni dovolj, zato potrebuje pomoč fizioterapevta. Vse pa je seveda povezano s financami. Ker je invalidsko upokojen in so mesečni prihodki slabi, se je odločil, da spelje akcijo zbiranja PVC-zamaškov za nakup osebnega vozila, prilagojenega njegovim potrebam. Cena prilagojenega vozila se giblje med 25.000 in 30.000 evri.

Zamaške ne zbiramo zgolj zaradi Dušana. Zbiramo jih tudi zaradi ločevanja samega in lažjega recikliranja. Zamaške zbira cela šola, od 1. do 9. razreda. Prinesemo jih v zabojnik, ki je v šolski kleti. Ko je zabojnik poln, ga hišnik odpelje na zbirno mesto v Radeče. Učenci ne dojemamo tega kot tekmovanje, ampak kot pomoč bližnjemu in prispevek k bolj čisti naravi in okolici.

Klara Mlakar in Klara Sternad, 8. b

Tradicionalni slovenski zajtrk na naši šoli

V petek, 16. 11. 2012, smo imeli na osnovni šoli v Radečah tradicionalni slovenski zajtrk. Zato nas je na ta dan obiskala ekipa iz oddaje Infodrom.

Na začetku smo opravili kratek intervju z zakoncema Korbar z Močilnega, ki nam dovažata mleko in maslo. Nato smo z učenci 4. a pomagali odnesti pripeljano hrano v kuhinjo. Tam so nam kuharice pripravile zajtrk in odnesli smo ga v učilnico, kjer so učenci, preden so se okrepčali z medom, maslom, mlekom ter s posladkom, na mize pripravili krasne pogrinjke. Izvedeli smo tudi veliko o zdravi prehrani in pomenu zajtrka.

Ta dan je bil za celo šolo zelo poučen in zabaven. Posnetke si lahko ogledate na spletni strani oddaje Infodrom.

Ema Petavar in Klara Mlakar, 8. b

Bralna pismenost kot kulturni dan na OŠ Radeče

Dne 16. 11. 2012 je na naši šoli potekal kulturni dan na temo bralna pismenost. Bralna pismenost se na naši šoli izvaja že dve leti. S tem nas želijo učitelji spodbuditi, da bi čim več brali in da bi si bogatili svoj besedni zaklad.

Učenci predmetne stopnje smo po končanem tradicionalnem zajtrku začeli izdelovati plakate. Preden smo se lotili slikanja plakatov, smo se pozanimali, kako se ga izdela. Ugotovili smo, da si moramo najprej izbrati rdečo nit oziroma geslo. Ko že vse imamo, se lotimo izdelave plakata.

Rdeča nit za današnje plakate je bila pregovori o hrani. Vsaka oddelčna skupnost si je izbrala svoje pregovore. Ker pa vemo, da ena slika več pove kot sto besed, smo pregovor poskušali narisati ali naslikati. Vsem je uspelo, saj smo izdelali super plakate! :)

Med delom nas je zmotila ekipa z oddaje Infodrom. Posneli so izdelovanje plakatov ter intervjuvali nekatere učence devetih razredov. V vlogi novinarjev sva se preizkusila tudi midva. Nama se je intervjuvanje zdelo zelo zabavno ter malo naporno, saj smo morali kaj posneti tudi večkrat. Ekipa z Infodroma je bila zelo prijazna in je rada priskočila na pomoč. :)

Najin prvi RTV-prispevek si lahko ogledate na spletni strani oddaje Infodrom.

Anže Rus in Aljaž Košir, 9. B

hpim3929 hpim3939

hpim3937 hpim3940

Podkategorije