Opis

V šolskem letu 2018/2019 šolo obiskuje 14 učencev.