Vrtec Radeče

ENOTA VRTCA BIBA BAJA

VRTEŠKO LETO 2017/ 2018

1. skupina:

2. skupina:

3. skupina:

10. skupina

SKUPNI DOGODKI:

VRTEŠKO LETO 2016/17

1. skupina

2. skupina

3. skupina

SKUPNI DOGODKI

 

ENOTA VRTCA ČIRA ČARA

VRTEŠKO LETO 2017/2018

4. skupina:

5. skupina:

6. skupina:

7. skupina:

8. skupina:

9. skupina:

SKUPNI DOGODKI:

VRTEŠKO LETO 2016/2017

4. skupina

5. skupina

6. skupina

7. skupina

8. skupina

9. skupina

SKUPNI DOGODKI

Simbioza giba - 10. 10. 2016 do 14. 10. 2016

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 2. 6. 2017 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017-2018«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijskega sklada in se izvaja v okviru evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

Na omenjeni razpis smo se prijavili za prosto projektno delovno mesto pomočnik vzgojitelja v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018.

Usposabljanje bo temeljilo na aktivnostih, s katerimi bo pomočnik vzgojitelja pod vodstvom mentorice in pomočnice ravnateljice sprva spoznal dnevno rutino, načrtovanje, usklajevanje in izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela, postopoma prevzel določene naloge, se vključeval v neposredno vzgojno-izobraževalno delo in sodeloval pri načrtovanih dejavnostih in projektih.

Delo v projektu bo ves čas potekalo po predhodno pripravljenem programu, ki bo vsebovalo sistematično načrtovane ter jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja in cilje le-teh. Svoje dejavnosti bo pomočnik vzgojitelja beležil in predstavljal na spletni strani šole.

DEJAVNOSTI POMOČNIKA VZGOJITELJA

- Rok Železnik

- Tjaša Štrasner

 

 

 

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

NTC učenje je spodbujanje učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju, pri katerem gre za spodbujanje razvoja sinaps oz. povezav med nevroni v možganih, ki so pomembne za učenje. Tak način učenja spodbuja intelektualni potencial otrok.

Nevrofiziološka odkritja so dokazala, da je za razvoj sinaps smiselno in koristno spodbujati v t. i. kritičnem razvojnem obdobju po rojstvu oz. takrat, ko se poleg že obstoječih sinaps tvorijo nove − do petega leta starosti se vzpostavi približno 50 %, do sedmega leta 75 %, ter do dvanajstega leta starosti 95 % sinaps.

Uporabljali naj bi FUNKCIONALNO UČENJE, pri katerem delajo možgani 100 %. Otrokom je potrebno zastavljati vprašanja na tak način, da razmišljajo in povezujejo.

Funkcionalno učenje najlažje razvijamo z:

− asociacijami − iščemo v vsakdanjem življenju (primer: država Slovenija – KOKOŠ, Italija – ŠKORENJ),

− slikovni jezik: spreminjanje besedila v slike,

− nelogične zgodbe: SONCE, ŽABA, TRAVNIK (primer: sonce je padlo na žabo, travnik se je smejal),

− paralelne asociacije:  reproduktivno vprašanje: katera država spominja na kokoš?
funkcionalno vprašanje: katera kokoš vedno čepi zraven škornja?

− skrite besede: v naslednjem stavku najdi državo: v kateri državi izdelujejo lepe rute?

Kaj lahko v predšolskem obdobju storimo na tem področju?

Zelo pomembno je, da otrokom omogočamo veliko naravnega gibanja in igre kot:

− hoja in tek po valovitem terenu, plazenje, otrok naj bo čim več bos (pomembno za razvoj grafomotorike in motorike),

− veliko različnega skakanja; npr. po postelji, iz sedežne na posteljo z različno razdaljo, po trampolinu, gumitvist,

− kotaljenje, metanje in lovljenje žoge,

− plezanje po stolih, drevesih, različnih plezalih, premagovanje PAJKOVE MREŽE; veliko bivanja na prostem, vaje za ravnotežje (hoja po klopeh, črti, vrvi), vrtenje oz. rotacija v odročenju, vrtenje na vrtljivem stolu, gugalnici …

Najtežji kognitivni proces v življenju je učenje govora. Ko otroka spodbujamo h govoru, ga spodbujamo k učenju (otrok naj se čim več pogovarja, pripoveduje, sprašuje, opisuje, pojasnjuje, razglablja ..., se igra uganke).   

Vodja projekta: Andrejka Simončič

Glasilo 2016/2017

Glasilo 2015/2016

Glasilo 2014/2015

Znakovno sporazumevanje je naravni način komunikacije, ki staršem in drugim osebam, ki varujejo dojenčke ali malčke, omogoča, da se s pomočjo simbolnega gestikuliranja aktivno sporazumevajo z dojenčki in malčki že v njihovi predverbalni fazi. Zelo je primerno za otroke iz dvojezičnih okolij. Pomaga pri učenju socialnih veščin. Zelo je uporabno pri otrocih, pri katerih jezik okolja ni prvi jezik. Inkluzija – primerno za vse otroke. Podpira nacionalni kurikulum. Projekt bo potekal v vseh starostnih skupinah. Poudarek bo v skupinah 1. starostnega obdobja.

Kaj se pri znakovnem sporazumevanju dogaja? Znakovno sporazumevanje omogoča tako vidno kot slušno stimulacijo. Leva stran možganov procesira izgovorjeno besedo, to je zvok, desna stran možganov procesira znak − 2 mesti, ki obdelujeta eno besedo.

PREDNOSTI ZNAKOVNEGA SPORAZUMEVANJA za dojenčke in malčke v predverbalni fazi:

 • zmanjšuje stiske in frustracije otroka ob prihodu otroka v vrtec,
 • krepi otrokovo samozaupanje,
 • pomaga pri razvoju govornih veščin,
 • izboljšuje otrokovo koncentracijo,
 • omogoča nam, da pravilno interpretiramo otrokov govor,
 • manj stresen prehod otroka iz doma v vrtec,
 • bistveno pripomore k učenju in obvladovanju socialnih veščin,
 • olajša in pripomore k zgodnjemu učenju lepega oz. primernega vedenja.

KAJ OMOGOČA ZNAKOVNO SPORAZUMEVANJE, ko se razvija artikuliran govor:

 • hitrejši razvoj govora, hitrejše pomnjenje,
 • različna mesta za pomnenje besed,
 • pomaga pri bogatitvi besednega zaklada,
 • pomaga pri sestavljanju bolj kompleksnih stavkov.

KAJ OMOGOČA ZNAKOVNO SPORAZUMEVANJE, pri starejših otrocih:

 • pomaga pri opismenjevanju,
 • raziskave kažejo, da so otroci bolj motivirani za učenje branja,
 • znakovna abeceda pomaga otrokom prepoznati posamezne besede,
 • veščina za vse življenje.

KAKO IN NA KAKŠEN NAČIN:

pri vsakodnevnem sporazumevanju in z različnimi dejavnostmi kot so:

 • glasbene urice, lahko tudi pesmica za začetek in konec dneva.
 • prstne igrice, bibarije, izštevanke, branje zgodbic, gledališke igrice.
 • znaki za obvladovanje vedenja in pridobivanje pozornosti.
 • usmerja starše in vzgojitelje k uporabi.

Vodja projekta: Ingrid Smodiš Samec