Fotogalerija PŠ Svibno 2019-20

Prvi šolski dan

Marionetno gledališče v Hrastniku

Nastop za Rožnati oktober

Nastop ob Svetovnem dnevu turizma

Anina pesem

Kombi Srečko

Sprehod na grad