Zaposleni

PEDAGOŠKO OSEBJE

Razred/Dejavnost

Ime in priimek

1. c in 2. c razred

Jolanda Mohar

3. c in 4. b razred

Darja Žonta Kozinc

Tuj jezik angleščina

Neža Božič

OPB in JV

Ana Novak

OSTALI ZAPOSLENI

Dejavnost

Ime in priimek

socialna pedagoginja, učiteljica DSP

Monika Povše

TEHNIČNO OSEBJE

Dejavnost

Ime in priimek

Razdeljevanje hrane - kuharica

Fanika Zajec

Čiščenje - čistilka

Fanika Zajec

Vzdrževalna dela - hišnik

Rok Hanaček