Kulturna šola

PŠ Svibno nosi naziv Kulturna šola.

Kulturno udejstvovanje učencev naše šole je način delovanja šole. Naši učenci sodelujejo na vseh prireditvah v okviru Krajevne skupnosti Svibno, prisotni smo na prireditvah v okviru Občine Radeče, ob tednu vseživljenjskega učenja v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije in KTRC Radeče pa pripravimo tudi krajši program. Vsako leto v okviru abonmaja pripravimo gledališko predstavo za predšolske otroke in učence od 1. do 5. razreda. V šolskem letu 2018/2019 smo pripravili gledališko predstavo Cesarjeva nova oblačila, se z njo uvrstili na regijsko srečanje gledaliških skupin Slovenije, se predstavili na abonmaju v Radečah in na državnem srečanju gledaliških skupin podružničnih šol Slovenije v Trbovljah. V KS Svibno smo sodelovali na prireditvi ob kulturnem prazniku, na otvoritvi ceste v Zagradu in otvoritvi šolskih igral. Pripravili smo program ob srečanju starejših krajanov KS Svibno in za oskrbovance v Loki pri Zidanem Mostu. Poleg gledališkega udejstvovanja pa naši učenci sodelujejo na srečanjih folklornih skupin, predvsem pa radi zapojejo z ljudskimi pevci iz Svibnega.

Med učenci spodbujamo branje, jih navajamo na obisk knjižnice in jih učimo, da so ponosni na svoj jezik. V šolskem letu 2015/2016 smo do leta 2021 ponovno prejeli naziv Kulturna šola.

S kulturnim udejstvovanjem učenci pridobivajo samozavest in izkušnje za javno nastopanje, učijo se vedenja javnih prireditev in odnosa do obiska le-teh.

Koordinatorka: Jolanda Mohar