Eko šola

Za pridobitev zelene zastave moramo v letošnjem šolskem letu:

  • pripraviti okoljski pregled,
  • eko-akcijski načrt in
  • napisati poročilo o delu.

Izvedli bomo še najmanj tri projekte, ki jih razpisujejo v programu Ekošola:

  • ekopaket,
  • zbiranje odpadnih tonerjev, odpadne električne in elektronske opreme ter
  • ekobranje za ekoživljenje
  • zeliščni vrt.

V jesenskem in spomladanskem času bomo izvedli akciji zbiranja odpadnega papirja.

Ves čas bomo vestno ločevali odpadke, prinašali odpadne baterije, rabljene tonerje in kartuše ter zamaške.