Kulturna šola

PŠ Svibno nosi naziv Kulturna šola.

Kulturno udejstvovanje učencev naše šole je način delovanja šole. Naši učenci sodelujejo na vseh prireditvah v okviru krajevne skupnosti Svibno, prisotni smo na prireditvah v okviru občine Radeče, ob tednu vseživljenjskega učenja v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije in KTRC Radeče pripravimo krajši program. Vsako leto v okviru abonmaja pripravimo gledališko predstavo za predšolske otroke in učence od 1. do 5. razreda. V šolskem letu 2017/2018 smo pripravili gledališko predstavo Ostržek in zlati ključ, s katero smo se predstavili na abonmaju v Radečah in na srečanju gledaliških skupin podružničnih šol Slovenije v Mlinšah. Ob dnevu upora proti okupatorju smo pripravili in izvedli občinsko proslavo. Poleg gledališkega udejstvovanja pa naši učenci sodelujejo na srečanjih folklornih skupin, predvsem pa radi zapojejo z ljudskimi pevci iz Svibnega. Med učenci spodbujamo branje, jih navajamo na obisk knjižnice in jih učimo, da so ponosni na svoj jezik.

V šolskem letu 2015/2016 smo do leta 2021 ponovno prejeli naziv Kulturna šola.

S kulturnim udejstvovanjem učenci pridobivajo samozavest in izkušnje za javno nastopanje, učijo se vedenja na javnih prireditvah in odnosa do obiska le teh.

Koordinatorka: Jolanda Mohar