Šolski ekovrtovi

Program Šolski ekovrtovi nudi strokovno in informacijsko podporo vsem šolam, vrtcem, dijaškim domovom ipd. v Sloveniji, ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrt(iček).
Inštitut za trajnostni razvoj (ITR), ki program koordinira, članom nudi celovito strokovno podporo pri:
  • zasnovi in izvedbi šolskega ekovrta ter samem ekološkem vrtnarjenju,
  • učni rabi šolskega ekovrta,
  • izobraževanju mentoric/mentorjev šolskih ekovrtov.
Vse ustanove, vključene v “Mrežo šolskih ekovrtov” lahko:
  • sodelujejo na izobraževanjih, delavnicah in prireditvah projekta,
  • uporabljajo učna gradiva ter vsebine za mentorje na spletnem portalu ŠEV.

 Nameni programa Šolski ekovrtovi so:

  • spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in njihovo vključevanje v pouk in vzgojo otrok,
  • oblikovanje dejavne mreže šolskih ekovrtov, ki omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks,
  • spoznavanje ekološke pridelave,
  • spoznavanje celovite kakovosti ekoloških živil, ki vključujejo prehransko polnovrednost ter okoljske in socialne vidike.
Ogromno otrok danes vse več časa preživi v računalniških svetovih, neposrednega stika z naravo in tudi s pridelavo hrane pa imajo vse manj.
Le kako naj jim v šoli pomagamo, da bodo čutili in razumeli pomembnost narave, varstva okolja in medsebojnega sodelovanja, če tega stika nimajo?
Otroci, ki živijo na podeželju ali celo na kmetijah, pa pogosto ne vedo, kako lahko hrano pridelujemo ekološko.
 
Hkrati pa je šolski ekovrt čudovita popestritev šolske okolice in zanimiv učni poligon za otroke – spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo, zato smo se tudi na naši šoli, na podružnični šoli Svibno in v vrtcu odločili za vključitev in izvajanje ciljev programa Šolski ekovrtovi.
 
DEJAVNOSTI NA PŠ SVIBNO
Na Svibnem poteka program ŠEV že drugo leto. Na Svibnem si lahko ogledate visoko gredo, zeliščni vrt, mali sadovnjak, tudi z jagodičevjem in hotelom za male živali. V jesenskem času pa bodo pridobili še kompostnik. Vse so ustvarjali učenci s pomočjo staršev in lokalne skupnosti pod vodstvom učiteljic.
 
 
mentorica Katarina Kmetič