Interesne dejavnosti

V šolskem letu 2020/2021 na šoli potekajo naslednje interesne dejavnosti:

Interesna dejavnost

Mentor/-ica

Razred

Okviren dan in ura

Folklora

Ana Novak

1. do 4.

 četrtek, A urnik, 12.40–13.30

OPZ

Ana Novak

1. do 4.

 ponedeljek, 12.40–13.30 in petek, 12.40–13.30

Ustvarjalne delavnice

Darja Žonta Kozinc

1. do 4.

 četrtek, B urnik, 12.45–13.30

Gledališki krožek

Jolanda Mohar

1. do 4.

 torek, 12.45–13.30 in sreda, 12.45–13.30