Interesne dejavnosti

V šolskem letu 2018/2019 na šoli potekajo naslednje interesne dejavnosti:

Interesna dejavnost

Mentor/-ica

Razred

Okviren dan in ura

Gledališki krožek

Jolanda Mohar

1. do 4.

 torek, 12.45–13.30 in sreda, 12.45–13.30

Folklora

Katarina Kmetič

1. do 4.

 četrtek, A urnik, 12.40–13.30

OPZ

Katarina Kmetič

1. do 4.

 sreda, 13.30–14.20 in petek, 12.40–13.30

Ustvarjalni krožek

Darja Žonta Kozinc

1. do 4.

 četrtek, B urnik, 12.45–13.30

Pomahajmo v svet

Neža Božič

1. do 4.

 torek, 12.45–13.30