Vrtec Radeče

ENOTA VRTCA BIBA BAJA

VRTEŠKO LETO 2017/ 2018

1. skupina:

2. skupina:

3. skupina:

10. skupina

SKUPNI DOGODKI:

VRTEŠKO LETO 2016/17

1. skupina

2. skupina

3. skupina

SKUPNI DOGODKI

 

ENOTA VRTCA ČIRA ČARA

VRTEŠKO LETO 2017/2018

4. skupina:

5. skupina:

6. skupina:

7. skupina:

8. skupina:

9. skupina:

SKUPNI DOGODKI:

VRTEŠKO LETO 2016/2017

4. skupina

5. skupina

6. skupina

7. skupina

8. skupina

9. skupina

SKUPNI DOGODKI

Simbioza giba - 10. 10. 2016 do 14. 10. 2016

Glasilo 2016/2017

Glasilo 2015/2016

Glasilo 2014/2015

Znakovno sporazumevanje je naravni način komunikacije, ki staršem in drugim osebam, ki varujejo dojenčke ali malčke, omogoča, da se s pomočjo simbolnega gestikuliranja aktivno sporazumevajo z dojenčki in malčki že v njihovi predverbalni fazi. Zelo je primerno za otroke iz dvojezičnih okolij. Pomaga pri učenju socialnih veščin. Zelo je uporabno pri otrocih, pri katerih jezik okolja ni prvi jezik. Inkluzija – primerno za vse otroke. Podpira nacionalni kurikulum. Projekt bo potekal v vseh starostnih skupinah. Poudarek bo v skupinah 1. starostnega obdobja.

Kaj se pri znakovnem sporazumevanju dogaja? Znakovno sporazumevanje omogoča tako vidno kot slušno stimulacijo. Leva stran možganov procesira izgovorjeno besedo, to je zvok, desna stran možganov procesira znak − 2 mesti, ki obdelujeta eno besedo.

PREDNOSTI ZNAKOVNEGA SPORAZUMEVANJA za dojenčke in malčke v predverbalni fazi:

 • zmanjšuje stiske in frustracije otroka ob prihodu otroka v vrtec,
 • krepi otrokovo samozaupanje,
 • pomaga pri razvoju govornih veščin,
 • izboljšuje otrokovo koncentracijo,
 • omogoča nam, da pravilno interpretiramo otrokov govor,
 • manj stresen prehod otroka iz doma v vrtec,
 • bistveno pripomore k učenju in obvladovanju socialnih veščin,
 • olajša in pripomore k zgodnjemu učenju lepega oz. primernega vedenja.

KAJ OMOGOČA ZNAKOVNO SPORAZUMEVANJE, ko se razvija artikuliran govor:

 • hitrejši razvoj govora, hitrejše pomnjenje,
 • različna mesta za pomnenje besed,
 • pomaga pri bogatitvi besednega zaklada,
 • pomaga pri sestavljanju bolj kompleksnih stavkov.

KAJ OMOGOČA ZNAKOVNO SPORAZUMEVANJE, pri starejših otrocih:

 • pomaga pri opismenjevanju,
 • raziskave kažejo, da so otroci bolj motivirani za učenje branja,
 • znakovna abeceda pomaga otrokom prepoznati posamezne besede,
 • veščina za vse življenje.

KAKO IN NA KAKŠEN NAČIN:

pri vsakodnevnem sporazumevanju in z različnimi dejavnostmi kot so:

 • glasbene urice, lahko tudi pesmica za začetek in konec dneva.
 • prstne igrice, bibarije, izštevanke, branje zgodbic, gledališke igrice.
 • znaki za obvladovanje vedenja in pridobivanje pozornosti.
 • usmerja starše in vzgojitelje k uporabi.

Vodja projekta: Ingrid Smodiš Samec

NTC učenje je spodbujanje učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju, pri katerem gre za spodbujanje razvoja sinaps oz. povezav med nevroni v možganih, ki so pomembne za učenje. Tak način učenja spodbuja intelektualni potencial otrok.

Nevrofiziološka odkritja so dokazala, da je za razvoj sinaps smiselno in koristno spodbujati v t. i. kritičnem razvojnem obdobju po rojstvu oz. takrat, ko se poleg že obstoječih sinaps tvorijo nove − do petega leta starosti se vzpostavi približno 50 %, do sedmega leta 75 %, ter do dvanajstega leta starosti 95 % sinaps.

Uporabljali naj bi FUNKCIONALNO UČENJE, pri katerem delajo možgani 100 %. Otrokom je potrebno zastavljati vprašanja na tak način, da razmišljajo in povezujejo.

Funkcionalno učenje najlažje razvijamo z:

− asociacijami − iščemo v vsakdanjem življenju (primer: država Slovenija – KOKOŠ, Italija – ŠKORENJ),

− slikovni jezik: spreminjanje besedila v slike,

− nelogične zgodbe: SONCE, ŽABA, TRAVNIK (primer: sonce je padlo na žabo, travnik se je smejal),

− paralelne asociacije:  reproduktivno vprašanje: katera država spominja na kokoš?
funkcionalno vprašanje: katera kokoš vedno čepi zraven škornja?

− skrite besede: v naslednjem stavku najdi državo: v kateri državi izdelujejo lepe rute?

Kaj lahko v predšolskem obdobju storimo na tem področju?

Zelo pomembno je, da otrokom omogočamo veliko naravnega gibanja in igre kot:

− hoja in tek po valovitem terenu, plazenje, otrok naj bo čim več bos (pomembno za razvoj grafomotorike in motorike),

− veliko različnega skakanja; npr. po postelji, iz sedežne na posteljo z različno razdaljo, po trampolinu, gumitvist,

− kotaljenje, metanje in lovljenje žoge,

− plezanje po stolih, drevesih, različnih plezalih, premagovanje PAJKOVE MREŽE; veliko bivanja na prostem, vaje za ravnotežje (hoja po klopeh, črti, vrvi), vrtenje oz. rotacija v odročenju, vrtenje na vrtljivem stolu, gugalnici …

Najtežji kognitivni proces v življenju je učenje govora. Ko otroka spodbujamo h govoru, ga spodbujamo k učenju (otrok naj se čim več pogovarja, pripoveduje, sprašuje, opisuje, pojasnjuje, razglablja ..., se igra uganke).   

Vodja projekta: Andrejka Simončič