Pogovorne ure

Skupne pogovorne ure

Sodelovanje staršev s šolo, spremljanje otrokovega napredka in pristen stik staršev in šole ima velik pomen za učno-vzgojni napredek vsakega učenca. Prosimo, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke, pogovorne ure in se udeležujete drugih oblik sodelovanja med šolo in starši.

Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja vas bomo pisno obvestili o učnem uspehu učenca.

Skupne pogovorne ure bodo tretjo sredo v mesecu od 15.00 do 16.00. Pogovorne ure potekajo v matičnih učilnicah. Individualne pogovorne ure ravnateljice so vsak ponedeljek od 8. do 9. ure po predhodni najavi.

Mesečne pogovorne ure

Datum

leto 2018:

17. 10. 2018

 

14. 11. 2018

 

19. 12. 2018

leto 2019:

16. 1. 2019

 

20. 3. 2019

 

17. 4. 2019

 

15. 5. 2019

Za starše so 3-krat letno organizirani tudi roditeljski sestanki.

Individualne pogovorne ure za šolsko leto 2018/2019 potekajo v dopoldanskem času po spodnjem razporedu in predhodni najavi.

Ime in priimek

Dan, ura

Jolanda Mohar

 petek, 11.55–12.40

Darja Žonta Kozinc

 torek, 11.55–12.40

Katarina Kmetič

 ponedeljek, 8.20–9.05

Tadeja Plahuta

torek, 11.55–12.40

Neža Božič

torek, 10.15–11.00