Prevozi

Za učence, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km, je organiziran brezplačni prevoz, za ostale le, če je njihovo prebivališče v smeri Obrežja, Hotemeža in Njivic.

Prevoz je organiziran s kombiji in avtobusi. Kombiji vozijo iz smeri: Jelovo, Goreljce, Loka, Račica, Radež, Močilno, Rudna vas, Zagrad, Jagnjenica. Avtobusi pa vozijo iz smeri: Prapretno in Sopota–Svibno.

Vozni red avtobusa

Vozni red kombija

Za učence vozače je organizirano jutranje in podaljšano bivanje.
Vstopna in izstopna postaja za kombi je na šolskem dvorišču, za avtobus pa na avtobusnem postajališču.

VARNA POT

Z varno potjo so učenci seznanjeni v prvih šolskih dneh.

Zakon o varstvu v cestnem prometu nalaga odgovornost za varnost otrok v prometu staršem.

NAČRT ŠOLSKIH POTI