Osnovna šola Radeče

DOBRODOŠLI NA SPLETNIH STRANEH
Vrtca Radeče

vrtec-logo

 

 

… samo zato, ker so otroci,

so dostojanstveni in dragoceni,

enostavno zato, ker so …

(Barbara Coloroso)

 
V našem vrtcu verjamemo in živimo s prepričanjem, da so otroci vredni najboljšega zato, ker so otroci. Zato krepimo otroke z zasnovo našega odnosa do njih in vas, spoštovani starši. Učimo jih sprejemati lastne odločitve, jim omogočamo, da postanejo odgovorni posamezniki, ki znajo ravnati za svoje dobro in dobro okolja, se znajo postaviti zase in za svoje pravice, hkrati pa spoštujejo pravice drugih in prepoznavajo potrebe drugih.

Skupaj, z roko v roko, spoštovani starši, ustvarjajmo okolje v katerem si bomo zaupali, se pogovarjali in izmenjevali mnenja v dobrobit vaših in naših otrok. Dobri medsebojni odnosi in zaupanje so temelj za dobro sodelovanje in lepa popotnica otrokom za nadaljnje življenje. Zmagujemo s tem, da otroke spodbujamo, naj postanejo tisto, kar lahko postanejo – odgovorni, domiselni, prilagodljivi in ljubeči posamezniki, ki imajo v sebi dar notranje discipline. Skupaj zmoremo!

Katja Selčan,

ravnateljica

 

Vizija vrtca:

MAJHNI IN VELIKI, TAKŠNI IN DRUGAČNI,

VSI SPREJETI, VARNI, ZDRAVI, SPOŠTOVANI

– V NAŠI HIŠI PRITLEHNI –

RAZISKUJEMO, SODELUJEMO, USTVARJAMO,

SE IGRAMO, TOREJ UČIMO,

DA ZRASLI BOMO V SREČNE IN ŠE VEČJE.

Dragi majhni in veliki,

pred nami je novo »vrtčevsko leto«, ki nam vsem, ki živimo in delamo v BIBI BAJI in ČIRI ČARI, ponuja nova vprašanja, nove poti, nove cilje.

Obdobje otroštva je pomembno življenjsko obdobje. Otroci intenzivno zorijo, usvajajo osnovne učne spretnosti, spoznavajo sebe kot »učenca« ter razvijajo temeljne strategije za samostojno učenje. Izgrajujejo si svojo samopodobo.

V našem vrtcu se trudimo spoznavati značilnosti in posebnosti otrokovega zgodnjega učenja in na osnovi le-teh spodbujati gibalni, čustveni, govorni, miselni in socialni razvoj prav vsakega posameznika.

Zavedamo se, da se je potrebno stalno strokovno izobraževati, se prilagajati novim generacijam otrok in staršev, iskati nove strategije in nove poti. Ustvarjamo okolje, v katerem otroci pridobivajo nova znanja na osnovi razumevanja in lastne aktivnosti, ki jih lahko vključujejo tudi v ustvarjalno uporabo v vsakdanjih življenjskih situacijah.

Imamo nov vrtec, ki so ga sezidali po načelih koncepta Reggio Emilia, ki med drugim pravi, da je prostor v vrtcu »tretji vzgojitelj«. Velika osrednja prostora v obeh nadstropjih omogočata druženje in stike med odraslimi in otroki. Razgiban prostor je razdeljen v kotičke, ki omogočajo druženje, prijateljevanje, igro in nadaljevanje dejavnosti iz igralnic. Veliko je stekla, prevladujejo bele stene, veliko svetlobe, ki zagotavljajo transparentnost ter kontinuiteto zunanjega in notranjega prostora.

Veseli smo! Sedaj še z večjim veseljem sledimo naši viziji, iščemo lastno identiteto, se odpiramo navzven in s tem bogatimo vse tiste, zaradi katerih smo in bomo dobri in še boljši.

Anita Slakonja,

pomočnica ravnateljice za vrtec

 

Osnovna šola Radeče

Aktualna obvestila

 

 

VPIS V VRTEC

JZ OŠ Marjana Nemca Radeče,

Šolska pot 5, Radeče

ENOTA VRTEC

objavlja

RAZPIS ZA VPIS OTROK (novincev) V VRTEC za šolsko leto 2015/16.

 

Vpis bo potekal od ponedeljka, 9. marca 2015 do vključno petka, 20. marca 2015.

 

VABIMO MAJHNE IN VELIKE, DA NAS V TEH DNEH, MED 9.00 IN 11.00 OBIŠČETE IN SI SKUPAJ Z OTROKOM OGLEDATE OBE ENOTI VRTCA.

Vlogo za vpis oddate vsi, ki nameravate vključiti otroka v vrtec tekom šolskega leta 2015/2016, ne glede na to, kdaj ga boste dejansko vključili.

Vlogo za vpis lahko dobite na spletni strani JZ OŠ Marjana Nemca Radeče http://jzosmn.radece.si/vrtec-radece/obrazci-in-vloge ali v enotah BIBA BAJA in ČIRA ČARA. Vlogo za vpis lahko oddate osebno v obeh enotah vrtca ali pa pošljete po pošti na naslov: JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 RADEČE, od ponedeljka, 09. marca 2015 do vključno petka, 20. marca 2015.

Starši lahko vpišete otroke stare od 11 mesecev dalje, če ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, do vstopa v šolo (v skladu z Zakonom o vrtcih Ul. RS 100/05, 25/08 in 36/10). Otroci bodo vključeni v oddelke prvega in drugega starostnega obdobja, kombinirane oddelke, oddelke poldnevnega programa, v homogene ali heterogene oddelke. Posamezni program bomo izvajali, če bo prijavljeno zadostno število otrok.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok, ki jo imenuje ravnateljica na podlagi 3. odst. 20. člena Zakona o vrtcih s posebnim sklepom.

Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok boste o rezultatih vpisa obveščeni na naših spletnih straneh predvidoma do 30. maja 2015.

Za dodatne informacije lahko pokličete pomočnico ravnateljice za vrtec vsak dan, od 10.00 do 12.00, na številko 03 56 80 122

 

Anita SLAKONJA, pomočnica ravnateljice za vrtec                                                                                                                          Katja SELČAN, ravnateljica                                                                                           

Spletno stran vrtca ureja Alja Udovč.