Oddelki vrtca

Oddelek

Število otrok

Vzgojitelj/ica

Pomočnik/ca vzgojitelja/ice

1. oddelek

14

Lina Kotnik

Mojca Pader

2. oddelek

14

Ladislava Glas

Katarina Žohar

3. oddelek

19

Luka Belej

Metka Brenkuš

4. oddelek

19

Ingrid Smodiš Samec

Andreja Žnidaršič

5. oddelek

19

Mateja Zahrastnik

Domen Hribšek

6. oddelek

19

Metka Zahrastnik

Maja Ralca

7. oddelek

21

Andrejka Simončič

Janja Klanšek

8. oddelek

21

Alja Udovč

Vika Avsec

9. oddelek

21

Jerneja Novak

Titina Podlesnik

10. oddelek

12

Mateja Novak

Loti Viktorija Dolinar

Prosta mesta za vpis otroka v vrtec najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.