Posebnosti

Posebnosti vzgojno izobraževalnega dela v našem vrtcu:

REGGIO EMILLIA

NTC

ZNAKOVNO SPORAZUMEVANJE

POMAHAJMO V SVET