Znakovno sporazumevanje

Znakovno sporazumevanje

Znakovno sporazumevanje je naravni način komunikacije, ki staršem in drugim osebam, ki varujejo dojenčke ali malčke, omogoča, da se s pomočjo simbolnega gestikuliranja aktivno sporazumevajo z dojenčki in malčki že v njihovi predverbalni fazi. Zelo je primerno za otroke iz dvojezičnih okolij. Pomaga pri učenju socialnih veščin. Zelo je uporabno pri otrocih, pri katerih jezik okolja ni prvi jezik. Inkluzija – primerno za vse otroke. Podpira nacionalni kurikulum. Projekt bo potekal v vseh starostnih skupinah. Poudarek bo v skupinah 1. starostnega obdobja.

Kaj se pri znakovnem sporazumevanju dogaja? Znakovno sporazumevanje omogoča tako vidno kot slušno stimulacijo. Leva stran možganov procesira izgovorjeno besedo, to je zvok, desna stran možganov procesira znak − 2 mesti, ki obdelujeta eno besedo.

PREDNOSTI ZNAKOVNEGA SPORAZUMEVANJA za dojenčke in malčke v predverbalni fazi:

 • zmanjšuje stiske in frustracije otroka ob prihodu otroka v vrtec,
 • krepi otrokovo samozaupanje,
 • pomaga pri razvoju govornih veščin,
 • izboljšuje otrokovo koncentracijo,
 • omogoča nam, da pravilno interpretiramo otrokov govor,
 • manj stresen prehod otroka iz doma v vrtec,
 • bistveno pripomore k učenju in obvladovanju socialnih veščin,
 • olajša in pripomore k zgodnjemu učenju lepega oz. primernega vedenja.

KAJ OMOGOČA ZNAKOVNO SPORAZUMEVANJE, ko se razvija artikuliran govor:

 • hitrejši razvoj govora, hitrejše pomnjenje,
 • različna mesta za pomnenje besed,
 • pomaga pri bogatitvi besednega zaklada,
 • pomaga pri sestavljanju bolj kompleksnih stavkov.

KAJ OMOGOČA ZNAKOVNO SPORAZUMEVANJE, pri starejših otrocih:

 • pomaga pri opismenjevanju,
 • raziskave kažejo, da so otroci bolj motivirani za učenje branja,
 • znakovna abeceda pomaga otrokom prepoznati posamezne besede,
 • veščina za vse življenje.

KAKO IN NA KAKŠEN NAČIN:

pri vsakodnevnem sporazumevanju in z različnimi dejavnostmi kot so:

 • glasbene urice, lahko tudi pesmica za začetek in konec dneva.
 • prstne igrice, bibarije, izštevanke, branje zgodbic, gledališke igrice.
 • znaki za obvladovanje vedenja in pridobivanje pozornosti.
 • usmerja starše in vzgojitelje k uporabi.

Vodja projekta: Ingrid Smodiš Samec