Letni projekti

V šolskem letu 2018/2019 v vrtcu Radeče otrokom vseh starostnih skupin nudimo pestro paleto celoletnih projektov: