Letni projekti

V šolskem letu 2015/2016 v vrtcu Radeče otrokom vseh starostnih skupin nudimo pestro paleto celoletnih projektov: