Knjižni moljček

OBISKI V KNJIŽNICI:

za knjižno vzgojo pred vstopom v šolo lahko veliko storimo v vrtcu, seveda tudi s pomočjo staršev.

  • Vsak prvi delovni torek v mesecu, od 9.00 do 11.00 obiščejo knjižnico otroci iz enote ČIRA ČARA,
  • vsak tretji delovni torek v mesecu, od 9.00 do 11.00 obiščejo knjižnico otroci iz enote BIBA BAJA.
  • Obiskujemo pa tudi knjižnico v ČIRI ČARI in v ŠOLI.

Otroci, ki bodo v naslednjem letu odšli v šolo, pa bodo skupaj, pod vodstvom knjižničarke, enkrat mesečno opravljali bralno značko v knjižnici, v dopoldanskem času. Projekt se imenuje “Knjižni moljček”.

Vodja projekta: Metka Zahrastnik