Cekarček Bibe Čare

“CEKARČEK” BIBE ČARE

To je ceker, v katerega EKOPUPA BIBA ČARA skupaj z otrokom vsak ponedeljek izbere knjige, ki jih otrok odnese za en teden domov. Primerne knjige za starostno obdobje izbereta strokovni delavki oddelka.

Namen “cekrčka” BIBE ČARE je, da otrok sam in s svojimi starši knjige lista, si ogleduje slike, pripoveduje, opisuje, obnavlja, se pogovarja, prebira, ustvarja, starši pa mu berejo in približajo knjigo.

Knjiga in branje oz. pripovedovanje nista cilj, temveč sredstvo za doseganje določenih rezultatov. S vsakodnevnim branjem in pogovarjanjem z otrokom, ustvarjamo temelje za zdravo osebnost in razvijamo predbralne in predpisne zmožnosti, ki so zelo pomembne za nadaljnji intelektualni razvoj otrok.