Mali sonček

GIBALNI/ŠPORTNI PROGRAM MALI SONČEK

je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj.

  • Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
  • Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
  • Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
  • Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

 Njegov namen je v vrtcu obogatiti program na področju gibanja s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, priporočamo, da otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program.

Mali sonček otroka nagradi z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem, ob koncu šolskega leta pa prejme diplomo, predšolski otroci pa medaljo.

V letošnjem šolskem letu bomo prav tako izvedli plavalni tečaj,  ki je namenjen vsem predšolskim otrokom. Plavalni tečaj je plačan s sredstvi, ki nam jih odobri ustanoviteljica in so namenjena za izvajanje dejavnosti Malega sončka.

Vodja projekta: Mateja Zahrastnik