Simbioza giba

SIMBIOZA GIBA poteka od 14. do 21 oktobra, pod motom “ GIBAJTE Z NAMI TUDI VI” “GIBANJE JE ŽIVLJENJE, ŽIVLJENJE JE GIBANJE”

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE: Prenos znanja med generacijami je razlog, zakaj in za koga Simbioza deluje. Verjamemo, da vsaka generacija nosi neprecenljiva znanja, ki v sodobnem načinu življenja hitro ostanejo skrita. Verjamemo v prihodnost povezovanja generacij.

DRUŽENJE: Povezovanje in združevanje vseh generacij, da izmenjajo svoje izkušnje  in energijo na najbolj zdrav možen način. Gibanje in zdrav način življenja gradita zdravo in samozavestno družbo.

VSE ŽIVLJENJE SE GIBAMO: Preko gibalno, rekreativnih delavnic spodbujamo vseživljenjsko gibanje in vključevanje vseh generacij v aktivno preživljanje prostega časa in krepimo kakovosten življenjski slog vseh prebivalcev Slovenije.

Vodja projekta: Jerneja Novak