Turizem v vrtcu

Turizem in vrtec se izvaja na temo Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV.

Letošnja rdeča nit projekta je FESTIVAL NAJ BO.

Festival je lahko enodnevni dogodek v obliki sejma, zabave, karnevala, gala srečanja, dneva/noči pravljic, medgeneracijskega sodelovanja, likovne delavnice. Lahko pa je tudi večdnevni dogodek, kjer se na istem mestu zvrsti več zaporednih dogodkov v obliki koncertov, gledaliških iger, filmskih projekcij, glasbe, običajev, cvetja, kulinaričnega in adrenalinskega doživetja ...

Projekt je namenjen otrokom, ki so stari tri leta in več. Sodelujejo lahko posamezni oddelki, enote ali celi vrtci, glede na vaše in zanimanje krajevnega okolja ter letni delovni načrt. Sodelovanje v projektu nam bo koristilo pri promociji našega vrtca, turizma in kraja, v katerem živimo. Bistveno je, da pri projektu otroci dejavno sodelujejo in raziskujejo. Vodilo nam bo vprašanje: »Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, naredil, pridobil?« Svoje delo oziroma projekt ali projekte bomo primerno predstavili širši javnosti (prireditev v kraju, predstavitev v turističnem podjetju ali društvu, razstava za krajane, brošure, lokalne TV oddaje, spletne strani ...) ali drugemu vrtcu v Sloveniji.

Pri raziskovanju se bomo povezali s šolo in kulturno turistično rekreacijskim centrom Radeče.

Vodja projekta: Metka Zahrastnik