Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017-2018

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 2. 6. 2017 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017-2018«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijskega sklada in se izvaja v okviru evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

Na omenjeni razpis smo se prijavili za prosto projektno delovno mesto pomočnik vzgojitelja v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018.

Usposabljanje bo temeljilo na aktivnostih, s katerimi bo pomočnik vzgojitelja pod vodstvom mentorice in pomočnice ravnateljice sprva spoznal dnevno rutino, načrtovanje, usklajevanje in izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela, postopoma prevzel določene naloge, se vključeval v neposredno vzgojno-izobraževalno delo in sodeloval pri načrtovanih dejavnostih in projektih.

Delo v projektu bo ves čas potekalo po predhodno pripravljenem programu, ki bo vsebovalo sistematično načrtovane ter jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja in cilje le-teh. Svoje dejavnosti bo pomočnik vzgojitelja beležil in predstavljal na spletni strani šole.

DEJAVNOSTI POMOČNIKA VZGOJITELJA

- Rok Železnik

- Tjaša Štrasner

 

 

 

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.