Prvič v vrtec

KAKO PRIPRAVITE OTROKA NA ODHOD V VRTEC

V avgustu boste prejeli obvestilo, v katero enoto in oddelek je vključen Vaš otrok, hkrati pa tudi povabilo na prvi roditeljski sestanek. Priporočamo Vam, da si vzamete čas in se ga udeležite. Tako boste še pred vstopom Vašega otroka spoznali obe strokovni delavki (vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice) in starše drugih otrok. Izmenjali boste informacije in izvedeli, kako bo potekalo življenje Vašega otroka v vrtcu.

Strokovnima delavkama posredujte vse pomembne podatke o svojem otroku: kakšne navade ima pri hranjenju, s čim se rad igra, kako se umiri, ima kakšne bolezni, posebnosti. Povejte vse, kar morata strokovni delavki vedeti, da bosta lahko poskrbeli za varnost in dobro počutje Vašega otroka. Dogovorite se z vzgojiteljico o obliki uvajanja otroka v vrtec (postopno podaljševanje bivanja ali prihodi v skupino skupaj z otrokom, zato si prihranite nekaj prostih ur ali dni dopusta).

Z otrokom opravite zdravniški pregled. Brez zdravniškega potrdila Vašega otroka ne moremo sprejeti v skupino.

Otroka že doma, nekaj časa pred odhodom v vrtec, postopno navajajte na nov ritem življenja, ki ga čaka v vrtcu. Starejšim predšolskim otrokom pred sprejemom ne predstavljajte vrtca in dogajanja v njem samo v najlepši luči, ker je lahko otrok nato razočaran.

KAJ DOŽIVLJA OTROK OB VKLJUČITVI V VRTEC IN KAKO TO KAŽE

Odhod v vrtec je za otroka pomemben in čustveno zahteven dogodek.

Otrok je prvič za daljši čas ločen od svojih staršev.

Pride v novo okolje, med neznane osebe.

Prilagoditi se mora novemu ritmu življenja.

Navaditi se mora na sovrstnike, s katerimi si deli igrače in pozornost odraslih oseb.

Vse to v njem zbuja strah in negotovost.

Otrok do tretjega leta ni sposoben dojeti, da njegova mamica obstaja tudi v času, ko je on ne vidi – njegove mamice zanj ni več, zato izgubi občutek varnosti. Z besedami mu ne moremo razložiti, da bo prišla po njega kasneje, ker tega še ni sposoben dojeti. Otrok bo to dojel z vsakodnevnim ponavljajočim se dogajanjem. Potrebuje čas, potrpežljivost staršev in podporo osebja v vrtcu.

Starejši otrok (po tretjem letu) je sposoben dojeti, da njegova mamica obstaja tudi takrat, ko je on ne vidi, zato mu to dejstvo lajša odhod v vrtec. Seveda pa se morate z njim točno dogovoriti, kdaj pridete in se tega tudi držati. Otroku ne obljubljajte, česar ne boste mogli izpolniti (prišel bom takoj).

Ob ločitvi od staršev in prilagajanju na novo okolje bo otrok porabil veliko energije. Na ločitev od staršev se bo vsak otrok odzval nekoliko drugače. Nekateri se bodo hitro prilagodili, drugi pa bodo imeli normalne prilagoditvene težave: ob ločitvi bodo jokali, se držali staršev, bodo občutljivi, nemirni, utrujeni, težje bodo zaspali, slabše bodo jedli, jokali bodo ob snidenju s starši. Proti koncu drugega, tretjega tedna se bodo čustvene stiske ublažile, obenem pa bo naraslo število obolelih otrok. Včasih se bodo težave pojavile z zakasnitvijo, zlasti pri otrocih, ki jih novo okolje sprva zelo zanima.

Tudi doma se bo otrok vedel drugače. Lahko bo bolj razdražljiv, občutljiv, jokav. Lahko se pojavijo težave s hranjenjem ali s spanjem. Otrok bo zahteval vso pozornost staršev, ne bo jim dovolil, da se umaknejo iz njegovega zornega kota. Ne bojte se, da ga boste razvadili, ampak ga napolnite z energijo tako, da ste mu na razpolago, se z njim ukvarjate, ga »pocrkljate«.

Ko se bo navezal na strokovni delavki vrtca, bodo te težave minile.

PRIPOROČLJIVO RAVNANJE STARŠEV

Starši pogosto oddajajo otroka v vrtec s pretiranim strahom. Otrok to čuti. Pomaga mu, če vidi in čuti, da se starši in delavke vrtca dobro razumejo. Pogovarjajte se s strokovnimi delavkami vrtca o navadah svojega otroka in o vsem, kar vas skrbi. Pomembno je, da si pridobite zaupanje v osebo, ki bo Vašega otroka čuvala, vzgajala in izobraževala.
Slovo na vratih naj bo kratko. Z mislijo, da bo za otroka dobro poskrbljeno, predajte otroka vzgojiteljici (če je pa treba, se zjokajte za vogalom).

S partnerjem se dogovorita, kdo bo lažje uvajal otroka v vrtec.

Otrok naj prinese s seboj v vrtec svojo »ninico«, igračko, odejo, stekleničko, dudo … To otroku pomeni stik z domom in ga tolaži.
V tem obdobju ne uvajajte v otrokovo življenje še dodatnih sprememb: ne jemljite mu dude, stekleničke, plenic. Za te stvari bo čas kasneje.

Dobro je, če uvajanje otroka v vrtec ne prekinjate.

Otrok si bo prej pridobil občutek varnosti, če se bodo dogodki odvijali v stalnem ritmu. Stalen ritem prihodov in odhodov daje otroku občutek varnosti in zaupanja.
Ob prihodu po otroka v vrtec mu dajte možnost, da sprosti napetost (npr. joka, zavrne starše …). Počakajte trenutek in prišel bo k vam. Ko se bo otrok privadil na novo okolje, ko se bo navezal na svojo vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, bo rad hodil v vrtec in se bo v njem dobro počutil.