Zaposleni

Ime in priimek

Delovno mesto

Katja Selčan

ravnateljica

Anita Slakonja

pomočnica ravnateljice za vrtec

Ladislava Glas

vzgojiteljica

Andrejka Simončič

vzgojiteljica

Mateja Zahrastnik

vzgojiteljica

Jerneja Novak

vzgojiteljica

Ingrid Smodiš Samec

vzgojiteljica

Fanika Podlesnik

vzgojiteljica

Metka Zahrastnik

vzgojiteljica

Alja Udovč

vzgojiteljica

Lina Kotnik

vzgojiteljica 

Luka Belej 

vzgojitelj pomočnik

Saša Blagotinšek

vzgojiteljica pomočnica

Domen Hribšek  

vzgojitelj pomočnik

Vika Avsec

vzgojiteljica pomočnica

Maja Ralca

vzgojiteljica pomočnica

Titina Podlesnik

vzgojiteljica pomočnica

Metka Brenkuš

vzgojiteljica pomočnica

Mojca Pader

vzgojiteljica pomočnica

Andreja Žnidaršič

 vzgojiteljica pomočnica

Janja Klanšek

vzgojiteljica pomočnica

Tatjana Župevc

pomočnica kuharice

Marija Kaluža

pomočnica kuharice

Marjetka Lešnik

kuharica

Suzana Rozman

čistilka, hišnica - vzdrževalka

Nataša Sotlar

čistilka

Ajša Kulović

čistilka

Elvira Šemić

perica

Ivan Bandur

hišnik, šofer

Sanda Brečko

administrator in knjigovodja

Katarina Kmetič

vzgojiteljica – cicibanove urice PŠ Svibno