Zaposleni

Ime in priimek

Delovno mesto

Katja Selčan

ravnateljica

Anita Slakonja

pomočnica ravnateljice za vrtec

Ladislava Glas

vzgojiteljica

Andrejka Simončič

vzgojiteljica

Mateja Zahrastnik

vzgojiteljica

Jerneja Novak

vzgojiteljica

Ingrid Smodiš Samec

vzgojiteljica

Luka Belej

vzgojitelj

Metka Zahrastnik

vzgojiteljica

Alja Udovč

vzgojiteljica

Lina Kotnik

vzgojiteljica 

Tjaša Štrasner

pomočnica vzgojiteljice

Domen Hribšek  

pomočnik vzgojiteljice

Vika Avsec

pomočnica vzgojiteljice

Maja Ralca

pomočnica vzgojiteljice

Titina Podlesnik

pomočnica vzgojiteljice

Metka Brenkuš

pomočnica vzgojitelja

Mojca Pader

pomočnica vzgojiteljice

Andreja Žnidaršič

pomočnica vzgojiteljice

Janja Klanšek

pomočnica vzgojiteljice

Natalija Novak

spremljevalka otrok

Tatjana Župevc

pomočnica kuharice

Marija Kaluža (nadomešča jo Jožica Mejač)

pomočnica kuharice

Marjetka Lešnik

kuharica

Suzana Rozman

čistilka, perica, pomočnica kuharice

Nataša Sotlar

čistilka

Ajša Kulović

perica

Nataša Vodeničar

čistilka

Kristijan Hrastovec

hišnik, šofer

Sanda Brečko

administrator in knjigovodja

Katarina Kmetič

vzgojiteljica – cicibanove urice PŠ Svibno

Alojz Martinčič

kuhar

Nives Bec

pomočnica vzgojiteljice

Tadeja Plahuta

svetovalna delavka